Προεδρικό διάταγμα 29/7/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών των ανεγειρομένων εντός των περιοχών των οποίων οι συντελεστές δομήσεως καθορίζονται δια του προηγουμένου άρθρου 1 καθορίζονται ως εις τον κάτωθι πίνακα:

 

Περιοχές

Καθορισθείς δια του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστής δόμησης

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Μέγιστο ύψος των κτιρίων

Μέγιστος αριθμός ορόφων σε πρόσοψη

I

2,60

5

Κατά ΓΟΚ

Κατά ΓΟΚ

II (Νέα Ερυθραία)

1,60

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

II (λοιπές περιοχές)

1,60

5

Κατά ΓΟΚ

Κατά ΓΟΚ

ΙΙΙ

1,40

5

17,00

Κατά ΓΟΚ

IV

1,20

5

17,00

Κατά ΓΟΚ

V (Νέα Ερυθραία)

1,00

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

V (λοιπές περιοχές)

1,00

4

14,00

Κατά ΓΟΚ

VI (Λυκόβρυση, Βριλήσσια, Μελίσσια)

0,80

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

VI (λοιπές περιοχές)

0,80

5

17,00

Κατά ΓΟΚ

VII (λοιπές περιοχές)

0,60

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

VII (Νέα Πεντέλη, Ανάβρυτα, Ψαλίδι)

0,60

2

8,00

Κατά ΓΟΚ

Τομεύς VIII

0,40

2

8,00

Κατά ΓΟΚ

Τομεύς IX

0,30

2

8,00

Κατά ΓΟΚ

Τομεύς X

0,20

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

Τομεύς X (Ντράφι)

0,20

2

8,00

Κατά ΓΟΚ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 10-10-1979 προεδρικού διατάγματος (618/Δ/1979). Βλέπε και άρθρο 6 του από 28-06-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 642/Δ/1986).

 

2. Τα ως άνω καθοριζόμενα ύψη των οικοδομών δύνανται να προσαυξάνονται κατά 2 m εις περίπτωσιν κατασκευής στέγης υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτάτη στάθμη των τελευταίου ορόφου δεν θα υπερβαίνει τα ως άνω καθοριζόμενα μέγιστα ύψη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.