Προεδρικό διάταγμα 29/7/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται το άρθρο 1 του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 312/Δ/1978) κατά το σε αυτό μνημονευόμενο διάγραμμα συντελεστών δομήσεως (υπ' αριθμόν Γ/19874/1978 πράξη του Γενικού Διευθυντού Οικισμού) δια της υπαγωγής τμήματος του τομέως VI εις τον δια του άρθρου 1 του παρόντος καθοριζομένου τομέα IV, ως σε αυτά τα διαγράμματα εμφαίνεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.