Προεδρικό διάταγμα 30/10/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχείο 1.

 

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις δυτικά του οικισμού Κορινού και της νέας εθνικής οδού, οι οποίες οριοθετούνται νότια από τη διασταύρωση του κοινοτικού δρόμου Σεβαστής, Κούκου με την παλαιά Εθνική οδό μέχρι τη διασταύρωση του κοινωνικού δρόμου Σεβαστής - Κούκου με τον πρώτο αγροτικό δρόμο και σε απόσταση 400 m περίπου από την παλαιά εθνική οδό δυτικά από τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση του σε απόσταση 1.150 m περίπου, με άλλο αγροτικό δρόμο και στη συνέχεια από τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση του με ρέμα, βόρεια από το ρέμα μέχρι τη διασταύρωσή του με την παλαιά εθνική οδό και ανατολικά από την παλαιά εθνική οδό.

 

2. Στην περιοχή αυτή που καθορίζεται ως Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΠΑ) επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

χαμηλής και μέσης όχλησης βιομηχανίες - βιοτεχνίες
γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτός σφαγείων.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Β. Περιοχή με το στοιχείο 1)α.

 

1. Η περιοχή βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού Κορινού και περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια 1830, 1831, 1832 και 1834, της διανομής του Κορινού.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η χρήση του βιομηχανικού σφαγείου.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας του γηπέδου ορίζεται σε 50 στρέμματα.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Γ. Περιοχή με στοιχείο 2.

 

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις που βρίσκονται δυτικά του οικισμού Κορινού μεταξύ της παλαιάς Εθνικής οδού και της υφισταμένης σιδηροδρομικής γραμμής.

 

Η περιοχή οριοθετείται νότια από τη διασταύρωση του καναλιού Αγίου Γεωργίου με τη σιδηροδρομική γραμμή, από το κανάλι μέχρι τη νέα εθνική οδό και την ευθεία που ενώνει το σημείο αυτό με σημείο της παλαιάς εθνικής οδού σε απόσταση 180 m νότια από τη διασταύρωσή της με την κοινοτική οδό Σεβαστής - Κούκου, δυτικά από την παλαιά εθνική οδό μέχρι 50 m προς νότο από το κανάλι μέχρι τη διασταύρωσή του με αγροτικό δρόμο, από τον αγροτικό δρόμο μέχρι το σημείο της παλαιάς εθνικής οδού που αυτή διασταυρώνεται με ρέμα και τέλος από την παλαιά εθνική οδό βόρεια από τα διοικητικά όρια της κοινότητας Κορινού από την παλαιά εθνική οδό μέχρι την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή και ανατολικά από την σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ διοικητικού ορίου της Κοινότητας Κορινού και Καναλιού.

 

2. Στην περιοχή αυτή που χαρακτηρίζεται ως Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Ζώνη Χονδρεμπορίου, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

χαμηλής όχλησης βιοτεχνίες
επαγγελματικά εργαστήρια
εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου
χώρος επιχειρησιακού κέντρου - στάθμευσης TIR
εμπορευματικός σταθμός σιδηροδρόμου (Κατερίνης)
σταθμός εμποτισμού ξύλινων στύλων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Δ. Περιοχή με το στοιχείο 3.

 

1. Η περιοχή βρίσκεται νότια του οικισμού του Κορινού μέχρι τα διοικητικά όρια της Κοινότητας και ανατολικά της νέας εθνικής οδού. Η περιοχή οριοθετείται νότια από τα διοικητικά όρια της Κοινότητας από τη νέα παραλιακή οδό μέχρι τη νέα Εθνική οδό, δυτικά από τη νέα Εθνική οδό μέχρι το κανάλι Αγίου Γεωργίου, βόρεια από το κανάλι του Αγίου Γεωργίου μέχρι την τομή του με αγροτικό δρόμο και σε απόσταση 300 m περίπου από το τέλος του υπάρχοντος ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού, από τα όρια του υπό έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου μέχρι σημείο αγροτικού δρόμου, σε απόσταση 200 m περίπου από την αρτηρία που οδηγεί στην παραλία Κορινού, από τον αγροτικό δρόμο μέχρι την τομή του με το κανάλι Αγίου Γεωργίου, από το κανάλι Αγίου Γεωργίου, μέχρι το σημείο τομής του με τη νέα παραλιακή οδό και ανατολικά από τη νέα παραλιακή οδό.

 

2. Στην περιοχή αυτή που χαρακτηρίζεται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

γεωργικών αποθηκών
υδατοδεξαμενών
στεγάστρων
αντλητικών εγκαταστάσεων
φρεάτων
θερμοκηπίων
κτιρίων κοινής ωφέλειας.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών αποθηκών: 100 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m, μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.

 

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εκτός των κτιρίων κοινής ωφελείας εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

5. Για τα γήπεδα που βρίσκονται σε απόσταση 1.750 m από το ανατολικό όριο της περιοχής (νέα παραλιακή οδό) για οποιαδήποτε εγκατάσταση σ' αυτά, απαιτείται προηγουμένως άδεια της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και έλεγχος αυτής κατά την εκσκαφή θεμελίων.

 

Ε. Περιοχή με στοιχείο 4.

 

1. Η περιοχή αυτή βρίσκεται μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Κορινού και του προς έγκριση ορίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κορινού και ορίζεται από τα κοινά όρια με τις περιοχές 3, 6)α, 6.2 και 2.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας
πολιτιστικών εγκαταστάσεων
κτιρίων κοινής ωφέλειας
τουρισμού αναψυχής
αθλητικών εγκαταστάσεων
γηπέδων στάθμευσης λεωφορείων.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

4. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

ΣΤ. Περιοχή με στοιχείο 5.

 

1. Η περιοχή αυτή βρίσκεται δυτικά του οικισμού Κορινού οριοθετείται μεταξύ των περιοχών 1 και 2 και περιλαμβάνει τους αρχαίους τάφους - ταφικούς τύμβους.

 

2. Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε δόμηση.

 

Ζ. Περιοχή με στοιχείο 6.1.

 

1. Περιοχή βρίσκεται δυτικά του οικισμού Κορινού και περιλαμβάνει εκτάσεις που βρίσκονται μεταξύ της νέας εθνικής οδού, του δυτικού ορίου της περιοχής 1 της παλαιάς εθνικής οδού και του δυτικού διοικητικού ορίου της Κοινότητας Κορινού μέχρι την τομή του με την παλαιά εθνική οδό.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πλην σφαγείων
γεωργικών αποθηκών
υδατοδεξαμενών
στεγάστρων
αντλητικών εγκαταστάσεων
φρεάτων
θερμοκηπίων.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μεγίστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για την χρήση γεωργικών αποθηκών: 150 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 4,5 m, μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.

 

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Η. Η περιοχή με στοιχείο 6.2. στην οποία περιλαμβάνεται και υποπεριοχή με στοιχείο 6.2)α.

 

1. Η περιοχή αυτή βρίσκεται βόρεια του οικισμού και περιλαμβάνει εκτάσεις που βρίσκονται μεταξύ του υπό έγκριση ορίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κορινού του δρόμου που οδηγεί στην παραλία στην Αγία Παρασκευή, της νέας παραλιακής οδού του βόρειου διοικητικού ορίου της Κοινότητας 200 m από το όριο του πυρήνα Α προστασίας υγροβιότοπου Αλυκών Κίτρους (συνθήκη Ramsar) και από τη σιδηροδρομική γραμμή.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας
γεωργικών αποθηκών
υδατοδεξαμενών
στεγάστρων
αντλητικών εγκαταστάσεων
φρεάτων
θερμοκηπίων
βιολογικού καθαρισμού του οικισμού.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών αποθηκών και κατοικίας 150 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4,5 m, μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.

 

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

5. Για τα γήπεδα που βρίσκονται στην υποπεριοχή 6.2)α, για οποιαδήποτε εγκατάσταση σ' αυτά, απαιτείται προηγουμένως άδεια της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και έλεγχος αυτής κατά την εκσκαφή θεμελίων.

 

Θ. Περιοχή με το στοιχείο 6)α.

 

1. Η περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις που βρίσκονται ανατολικά του οικισμού μεταξύ του καναλιού του Αγίου Γεωργίου, του δρόμου που οδηγεί στην παραλία, στην Αγία Παρασκευή και του νέου παραλιακού δρόμου και του ορίου των δημοσίων - κοινοτικών εκτάσεων.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας
κτιρίων κοινής ωφέλειας
τουρισμού - αναψυχής (Α και Β τάξης Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού)
καταστημάτων
αθλητικών εγκαταστάσεων
γεωργικών αποθηκών
υδατοδεξαμενών
στεγάστρων
αντλητικών εγκαταστάσεων
φρεάτων
θερμοκηπίων.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι όροι και περιορισμοί δόμησης των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

Ι. Περιοχή με στοιχείο 7.

 

1. Η περιοχή βρίσκεται κατά μήκος της παραλίας της κοινότητας Κορινού, και περιλαμβάνει την έκταση μεταξύ της θάλασσας, και της παλαιάς γραμμής αιγιαλού, όπου υπάρχει, νότια όπου δεν υπάρχει σε βάθος 200 m από την ακτή και βόρεια μετά το τέλος της καθορισμένης γραμμής αιγιαλού σε βάθος 150 m από την ακτή.

 

2. Η περιοχή αυτή υπάγεται στις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 (ΦΕΚ 54/Α/1940) όπως ισχύει.

 

3. Η χρήση και διαχείριση της περιοχής μπορεί να γίνεται μόνο μέσα από την κοινότητα ή κοινοτικές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού με λουτρικές εγκαταστάσεις και υπαίθριους αθλητικούς χώρους (γήπεδα), μετά από ειδική μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

ΙΑ. Περιοχή με το στοιχείο 8.

 

1. Η περιοχή βρίσκεται κατά μήκος της παραλιακής περιοχής 7 στο δυτικό όριο αυτής και περιλαμβάνει τις δημόσιες κοινοτικές εκτάσεις μέχρι το νέο παραλιακό δρόμο.

 

2. Στην περιοχή αυτή που καθορίζεται ως περιοχή β' κατοικίας και κοινοτικών προγραμμάτων, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικιών
τουριστικών εγκαταστάσεων
εγκαταστάσεων αναψυχής
κτιρίων κοινής ωφελείας
καταστημάτων
αθλητικών εγκαταστάσεων
κατασκηνώσεων.

 

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β) Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε οκτώ στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.50 m και μέγιστος αριθμός ορόφων αυτών 2.

 

β) Σε περίπτωση που ο κτιριακός όγκος υπερβαίνει τις 2.000 m3, απαιτείται διάσπασή του σε μικρότερους όγκους.

 

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

ΙΒ. Στις παραπάνω περιοχές όπου επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας ο καθορισμός των χώρων αυτών καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτών γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.