Προεδρικό διάταγμα 30/4/80

ΠΔ 30-04-1980: Περί καθορισμού χώρων εις την εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών περιοχήν, δι' ανέγερση σταθμών αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-04-1980: Περί καθορισμού χώρων εις την εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών περιοχήν, δι' ανέγερση σταθμών αυτοκινήτων, (ΦΕΚ 279/Δ/1980), 05-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και το ότι η κατά το διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτος.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 960/1979 περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 194/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 6 (παράγραφος 5) αυτού.

 

6. Τις διατάξεις του υπ' αριθμού [ΠΔ] 721/1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού του απαιτουμένου αριθμού θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους των κτιρίων εις περιοχές εντός της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης (ΦΕΚ 216/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 1219/1979 και 228/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Καθορίζονται χώροι για την ανέγερση υπογείων και άλλων σταθμών αυτοκινήτων στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών περιοχή Κυψέλη και στις πιο κάτω οδούς, όπως οι χώροι αυτοί φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την 24393/1986 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

Α. Υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων (σε τρία υπόγεια):

 

Οδοί:

 

1) Κύπρου - Ερασμίας - Κρίνου.

2) Άνδρου (ΙΙ θέση).

3) Ρηνείας (μόνο σε 1 υπόγειο χώρο).

4) Σκοπέλου.

5) Πατησίων - Κύπρου.

6) Αμφιτρίτης.

7) Καυκάσου.

8) Κρασά - Νάξου.

9) Ευελπίδων - Μάντικα.

10) Τροίας 15 - Ευελπίδων.

11) Φωκίωνος Νέγρη.

12) Αγίας Ζώνης.

13) Κασταλίας 20 - 22 και Σκοπέλου 31.

14) Κρίσης, Φαέθοντος και Φαιδριάδων 30 - 34.

15) Φαιδριάδων, Αετών και Κρίσης.

16) Φ. Αναστάση και Μάτσα.

17) Λαχανά - Χρυσηίδος.

18) Ταΰγετου, Αμοργού και Κυθήρων.

19) Λέσβου 42 - 46.

20) Λέσβου 45 - 49.

21) Δελβίνου και Καυκάσου.

22) Πυθίας 61 - Άλτεως.

23) Πόρου 14 - 16.

24) Καρτερίας και Ευδοκίας.

25) Πυθίας και Αετών.

26) Δάφνιδος 2 - 6.

27) Μεγίστης 18 - 20.

28) Ερατούς - Πυθίας - Κοτυλαίου.

29) Σκοπέλου και Γιαννιτσών.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία για λόγους εδαφολογικούς δεν είναι δυνατή η κατασκευή των παραπάνω σταθμών αυτοκινήτων στον υπόγειο χώρο, τότε αυτοί ανεγείρονται σε υπερκείμενους ισάριθμους ορόφους.

 

Β. Σταθμοί αυτοκινήτων σε όλο το ύψος της ιδιοκτησίας και των τριών υπογείων:

 

Οδοί:

 

1) Αγίου Μελετίου και Επτανήσου.

2) Τενέδου 24.

3) Κέρκυρας 45.

4) Κυψέλης 18.

 

pd.3.4.86

 

 

pd.30.4.80.2

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 03-04-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 523/Α/1986) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 05-11-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1031/Δ/2002).

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-04-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.