Προεδρικό διάταγμα 3/4/86

ΠΔ 03-04-1986: Τροποποίηση του από 30-04-1980 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού χώρων στην εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών περιοχή, δι' ανέγερση σταθμών αυτοκινήτων (ΦΕΚ 279/Δ/1980)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-04-1986: Τροποποίηση του από 30-04-1980 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού χώρων στην εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών περιοχή, δι' ανέγερση σταθμών αυτοκινήτων (ΦΕΚ 279/Δ/1980), (ΦΕΚ 523/Δ/1986), 13-06-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1065/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980) και ειδικότερα το άρθρο 27 (παράγραφος 3).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 (παράγραφος 1).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Το 37709/1720/04-09-1984 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεταφορών και Δικτύων Υποδομής στο δήμο Αθηναίων, για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και το γεγονός ότι η προθεσμία πέρασε άπρακτη.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 6 (παράγραφος 5).

 

8. Την 983/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 391/1984, 29/1985, 226/1985 και 511/1985 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Την υπ' αριθμόν 143/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-04-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.