Προεδρικό διάταγμα 30/4/87b

ΠΔ 30-04-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Σκάλα κοινότητας Σκάλας και Πανηγυρίστρα κοινότητας Περιστερίου (νομού Λακωνίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-04-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Σκάλα κοινότητας Σκάλας και Πανηγυρίστρα κοινότητας Περιστερίου (νομού Λακωνίας), (ΦΕΚ 629/Δ/1987), 03-07-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 42 (παράγραφος 5).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 29.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

6. Την υπ' αριθμόν 62601/2629/16-09-1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των οικισμών Σκάλας της Κοινότητας Σκάλας και Πανηγυρίστρας της κοινότητας Περιστερίου του Νομού Λακωνίας (ΦΕΚ 568/Δ/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν Π4809/12-12-1986 απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί χαρακτηρισμού του οικισμού Πανηγυρίστρα της κοινότητας Περιστερίου ως περιαστικού οικισμού της κοινότητας Σκάλας Λακωνίας (ΦΕΚ 124/Δ/1987).

 

8. Την υπ' αριθμόν 2744/221/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των οικισμών Σκάλα κοινότητας Σκάλας και Πανηγυρίστρα κοινότητας Περιστερίου (νομού Λακωνίας).

 

9. Τις υπ' αριθμούς 89/1986 και 36/1986 γνωμοδοτήσεις των κοινοτήτων Σκάλας και Περιστερίου αντίστοιχα.

 

10. Την υπ' αριθμόν 10/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Λακωνίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 60/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 30-04-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.