Προεδρικό διάταγμα 31/5/86

ΠΔ 31-05-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άνωθεν Ασύλου και Ομόνοιας του Δήμου Πολίχνης και της κοινότητας Ευκαρπίας (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πολίχνης σε συνεχόμενη περιοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 31-05-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άνωθεν Ασύλου και Ομόνοιας του Δήμου Πολίχνης και της κοινότητας Ευκαρπίας (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πολίχνης σε συνεχόμενη περιοχή, (ΦΕΚ 555/Δ/1986), 30-06-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 10).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 (παράγραφοι 1, 2, 7 και 8), 15 και 16.

 

5. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 4.

 

6. Την υπ' αριθμόν 26249/926/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 323/Δ/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν 27540/906/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργο Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της πολεοδομικής ενότητας Άνωθεν Ασύλου και Ομόνοιας του Δήμου Πολίχνης και της κοινότητας Ευκαρπίας (Θεσσαλονίκης).

 

8. Τις υπ' αριθμόν 17/1984, 63/1985, 126/1985, 127/1985, 128/1985, 129/1985, 149/1985, 250/1985, 222/1985 και 23/1986 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πολίχνης.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 74/1985 και 3/1986 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού Συμβουλίου Ευκαρπίας.

 

10. Τις υπ' αριθμόν 2/15-01-1986 (πράξη 16η) και 11/11-03-1986 (πράξη 17η) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 238/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 31-05-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.