Προεδρικό διάταγμα 31/7/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την περίπτωσιν (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος προστίθεται η εξής περίπτωσις:

 

{στ. Το εμβαδόν, το πρόσωπον και το βάθος του γηπέδου.}

 

2.Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως γ τον άρθρου 3 του αυτού ως άνω διατάγματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) Επιτρέπεται η κατασκευή μικρών αποθηκών εμβαδού 20 m2 και ύψους 3 m και αποχωρητηρίων εις καλλιεργούμενα και μη άρτια γήπεδα δια την φύλαξη αγροτικών προϊόντων, εργαλείων κ.λ.π., εφόσον το γήπεδον (κτήμα) υφίσταται μέχρι της ημέρας δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος, που βεβαιώνεται εκ της Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.