Προεδρικό διάταγμα 31/8/78

ΠΔ 31-08-1978: Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 31-08-1978: Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού, (ΦΕΚ 544/Δ/1978), 20-10-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 11, 14 και 17 αυτού, του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως και ειδικότερα των άρθρων 1 και 5 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ211/29-03-1978 απόφαση περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978), τις υπ' αριθμούς 94/1976 και 114/1976 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, την υπ' αριθμόν 92/1976 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρούπολης, τις υπ' αριθμούς 200/1976 και 247/1976 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιουπόλεως, την υπ' αριθμόν 165/1976 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού, την υπ' αριθμόν 384/1976 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνος, την υπ' αριθμόν 112/1976 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής, τις υπ' αριθμούς 146/1976 και 147/1976 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χολαργού, την υπ' αριθμόν 195/1976 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, την υπ' αριθμόν 129/1976 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας, την υπ' αριθμόν 56/1976 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάρης, την υπ' αριθμόν 142/1976 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βούλας, τις υπ' αριθμούς 50/1976 και 58/1976 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Παπάγου, τις υπ' αριθμούς 632/1977 και 1403/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 671/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 31-08-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.