Προεδρικό διάταγμα 327/92

ΠΔ 327/1992: Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας καταστημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 327/1992: Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας καταστημάτων, (ΦΕΚ 163/Α/1992), 30-09-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 15Α που προστέθηκε στον νόμο [Ν] 2000/1991 με το άρθρο 70 του νόμου 2065/1992 Αναμόρφωση Άμεσης Φορολογίας (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως συμπληρώθηκε με την διάταξη του άρθρου 21 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

2. Τη 1802/21-07-1992 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.

 

3. Τη 438/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα 30-09-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.