Προεδρικό διάταγμα 327/92 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η λειτουργία των κατά το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1037/1971 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών καταστημάτων είναι ελεύθερη, καθ' όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας πλην της Κυριακής. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τις Κυριακές η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, των εξυπηρετούντων την τουριστική κίνηση καταστημάτων, των καταστημάτων πωλήσεως ανταλλακτικών και πάσης φύσεως εξαρτημάτων αυτοκινήτων και των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων.}

 

Επιτρέπεται τις Κυριακές η λειτουργία καταστημάτων τα οποία εξυπηρετούν Δήμους, Κοινότητες ή περιοχές νομού με αυξημένη τουριστική κίνηση.}

 

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 1892/1990, όπως τροποποιείται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, δεν αφορούν τα φαρμακεία, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον τρόπο, που λειτουργούσαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας, προστίθεται περίπτωση ζ, που έχει ως εξής:

 
{ζ) επί εργαζομένων μη πλήρους απασχολήσεως.}
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.