Προεδρικό διάταγμα 327/92 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος:

 

Α. Καταργούνται:

 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του τρίτου άρθρου του νόμου [Ν] 1769/1988 (ΦΕΚ 66/Α/1988) και η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985).

 

β) Η περίπτωσις δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981.

 

δ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981.

 

ε) Η περίπτωσις γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 

στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος 465/1970.

 

ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος 465/1970.

 

η) Η περίπτωσις γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984).

 

θ) Ο περιορισμός που αφορά τη χρήση του κτιρίου πρατηρίων διανομής υγραερίων, που περιέχεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 595/1984.

 

ι) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 595/1984.

 

ι)α) Η υπ' αριθμόν 1011/10-06-1987 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 314/Β/1987), η οποία κυρώθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989).

 

ι)β) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, τα άρθρα 3 και 8, η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 11, η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1037/1971 (ΦΕΚ 23/Α/1971) και το άρθρο 8 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/1966).

 

Β. Διαγράφονται:

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 οι φράσεις:

 

{2. εις μεν τις πόλεις πληθυσμού άνω των 5.000 κατοίκων ... των 6 m εις δε τις λοιπές περιοχές μεγαλύτερο}

 

2. Οι λέξεις εμπορική εργασία και το προηγούμενο αυτών σημείο στίξεως (,) από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και η φράση απαγορευόμενης πάσης συναλλαγής προς αγοραστές ή καταναλωτές ειδών παραγωγής ή εμπορίας των, από την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/1966).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε την περίπτωση 3 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006), με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.