Προεδρικό διάταγμα 35/80 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την έκδοση των κατά το άρθρο 1 αποφάσεων τηρείται η αντίστοιχος διαδικασία η προβλεπομένη υπό του νόμου 947/1979 δια την έκδοση του κατά το άρθρο 14 αυτού προβλεπομένου προεδρικού διατάγματος, ο δε Νομάρχης έχει τις εκ του άρθρου τούτου προβλεπόμενες δια τον Υπουργόν Δημοσίων Έργων αρμοδιότητας.

 

2. Αντί της υπό της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 947/1979 προβλεπομένης κοινοποιήσεως της μελέτης εις τα Υπουργεία Συντονισμού και Γεωργίας κοινοποιείται αυτή εις τις Νομαρχιακές Υπηρεσίας των Υπουργείων τούτων εφ' όσον υπάρχουν άλλως εις τις οικείας διανομαρχιακού επιπέδου ιδίας υπηρεσίας.

 

3. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος απόφασις των Νομαρχών εκδίδεται μετά γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, Δημοσίων Έργων έχοντος τις αυτές αρμοδιότητας με τις τοιαύτας τις προβλεπόμενες υπό του άρθρου 13 του νόμου 947/1979 δια το Συμβούλιον Δημοσίων Έργων.

 

4. Εκάστη οικιστική περιοχή περιλαμβανομένη εις τις κατά το άρθρο 1 του παρόντος αποφάσεις συμβολίζεται δια κωδικού αριθμού που δίδεται υπό της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, άνευ του οποίου απαγορεύεται η δημοσίευση της αποφάσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.