Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κτιριολογικές εγκαταστάσεις Σχολών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κτίρια στα οποία δύναται να στεγάζονται και λειτουργούν Ανώτερες Σχολές Χορού, πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Αίθουσα διδασκαλίας χορού με:

 

(1) Ελάχιστη επιφάνεια 100 m2 και ελάχιστη πλευρά 12.00 m.

(2) Ελάχιστο ελεύθερο ύψος 3.00 m.

(3) Δάπεδο ξύλινο σε δοκίδες.

(4) Χώρο ελεύθερο από κολώνες με μπάρες και καθρέπτες μόνιμα τοποθετημένα στους τοίχους της. Οι πόρτες της να ανοίγουν προς τα έξω χωρίς τζάμια.

 

(5) Η αίθουσα δύναται να είναι και ημιυπόγεια με φωτισμό και αερισμό φυσικό. Ο αερισμός επιτυγχάνεται με παράθυρα κατάλληλα τοποθετημένα. Ο φυσικός αερισμός ενισχύεται και από τεχνητό, υπολογισμό ανάλογα με τον όγκο των χώρων.

 

Δεν επιτρέπεται ο χώρος της αίθουσας να είναι υγρός και κρύος.

 

Ο φωτισμός ενισχύεται και από τεχνητό, τουλάχιστον 150 lux, ελεύθερο από σκιές και προερχόμενο από πολλές πηγές.

 

(6) Ελάχιστη επιφάνεια αίθουσας για κάθε εκπαιδευόμενο σπουδαστή 5 m2.

 

β) Αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων με επιφάνεια τουλάχιστον 16 m2.

 

γ) Πιάνο.

 

δ) Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφαλείας,τοποθετημένους σύμφωνα με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

 

ε) Έξοδο κινδύνου και πινακίδες προσανατολισμού.

 

στ) Αίθουσα αναμονής και αποδυτήρια εξοπλισμένα ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών.

 

ζ) Φαρμακείο με τα είδη πρώτων βοηθειών.

 

η) Δύο (2) τουλάχιστον τουαλέτες, που θα ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής, και τον αριθμό των σπουδαστών και θα διαθέτουν νιπτήρες και ντους.

 

θ) Ηχομόνωση, εφόσον συντρέχει λόγος, κατά την κρίση της Επιτροπής ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

ι) Λάμπες φωτισμού ασφαλείας, για περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

2. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της η Σχολή δημιουργεί Βιβλιοθήκη, με τα απαραίτητα βιβλία, που θα βοηθούν τους σπουδαστές στην εκπαίδευσης τους.

 

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλικών, για διακόσμηση των χώρων της Σχολής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.