Προεδρικό διάταγμα 37/09 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διάρκεια Αδειών Εκμετάλλευσης Περιπτέρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάρκεια του δικαιώματος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζεται ως εξής:

 

α. Για τους δικαιούχους της παραγράφου α του άρθρου 1 μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος της οικογένειας τους.

 

β. Για τους δικαιούχους της παραγράφου β του άρθρου 1 μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προ της συνταξιοδοτήσεως του, το περίπτερο μεταβιβάζεται στον ή στην σύζυγο μέχρι την συνταξιοδότηση και αυτού, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

 

γ. Για τους δικαιούχους της παραγράφου γ του άρθρου 1 υφίσταται ισοβίως και μετά το θάνατο αυτού μεταβιβάζεται στη σύζυγο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος. Για τα τέκνα τους, εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%, μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ3.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.