Προεδρικό διάταγμα 38/96 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από το προοίμιο του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 διαγράφονται οι λέξεις: 

 

{στοιχείων του φέροντος οργανισμού.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 416/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια:

 

α) Επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 90 m2

 

β) Λεωφορείων και λοιπών φορτηγών 120 m2}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 m2.}

 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και συντήρηση των κάθε είδους συστημάτων ψύξης των κινητήρων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 30 m2}

 

5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων αυτών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού τους), ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 30 m2}

 

6. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 416/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές περισσοτέρων της μιας από τις παραπάνω ειδικότητες πλην της ειδικότητας της προηγούμενης παραγράφου (συνεργεία υγραερίου), η οποία για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι αμιγής, η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια καθορίζεται στο 60% του αθροίσματος των ελαχίστων επιφανειών των επί μέρους ειδικοτήτων. Σε καμιά όμως περίπτωση η ωφέλιμη επιφάνεια δεν θα είναι μικρότερη από αυτή που αναφέρεται ξεχωριστά για καθεμιά από τις παραπάνω ειδικότητες. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού ισχύει και για την ωφέλιμη επιφάνεια των χώρων υγιεινής, (νιπτήρων, WC) και αποθήκης υλικών με αντίστοιχο ποσοστό 40%.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.