Προεδρικό διάταγμα 3/3/82

ΠΔ 03-03-1982: Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων έκτος του ρυμοτομικού σχεδίου κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε με το από 31-07-1981 προεδρικό διάταγμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-03-1982: Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων έκτος του ρυμοτομικού σχεδίου κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε με το από 31-07-1981 προεδρικό διάταγμα, (ΦΕΚ 159/Δ/1982), 12-03-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 παράγραφος 2, 14, 17 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

3. Την υπ' αριθμόν 149/1982 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβαλλοντος αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Απαγορεύεται ή ανέγερση μικρών αποθηκών για φύλαξη εργαλείων επί μη αρτίων γηπέδων τον είχε επιτραπεί με το άρθρο 3 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων έκτος του ρυμοτομικού σχεδίου κ.λ.π. (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ή περίπτωση γ τον άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 31-07-1981 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 412/Δ/1981).

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 28-02-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.