Προεδρικό διάταγμα 3/4/86d

ΠΔ 03-04-1986: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή, του δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης) για τον καθορισμό χώρου για την εκτέλεση στεγαστικού προγράμματος του ΟΕΚ και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-04-1986: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή, του δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης) για τον καθορισμό χώρου για την εκτέλεση στεγαστικού προγράμματος του ΟΕΚ και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 433/Δ/1986), 12-05-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 26 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα των άρθρων 7, 8 (παράγραφος 1), 9 (παράγραφος 7).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1065/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980) και ειδικότερα το άρθρο 27.

 

4. Το υπ' αριθμόν Γ39587/4674/29-05-1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Μελετών Λοιπών Οικισμών προς το δήμο Κοζάνης από το οποίο προκύπτει ότι η προθεσμία πέρασε άπρακτη.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Τις υπ' αριθμόν 223/1985 και 538/1985 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την υπ' αριθμόν 145/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-04-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.