Προεδρικό διάταγμα 422/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ποινικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος τιμωρείται κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3934/1911 περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών, ως αυτές κωδικοποιήθηκαν υπό του από [ΒΔ] 25-08-1920 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων και τροποποιήθηκαν υπό των διατάξεων του εδαφίου β του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2943/1922 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.