Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ορισμός εισηγητού και δικασίμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την αποστολή του φακέλλου της υποθέσεως εις το Συμβούλιον, ο Πρόεδρος αυτού ορίζει δια πράξεώς του δικάσιμο, και εισηγητή ένα εκ των μελών του, εντελλόμενος την προς αυτόν διαβίβαση του φακέλλου. Ο Πρόεδρος δύναται οποτεδήποτε ν' αντικαταστήσει τον εισηγητή, δια νεωτέρας πράξεώς του μνημονεύοντας και τους λόγους της αντικαταστάσεως, δι' ετέρου ή να ορίσει δικάσιμη συντομότερη της αρχικώς ορισθείσης είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατ' αίτηση των ενδιαφερομένων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.