Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Καθήκοντα εισηγητού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ορισθείς εισηγητής επιμελείται της συγκεντρώσεως παντός στοιχείου χρησίμου κατά την κρίσιν του, δια την ουσιαστική διερεύνηση της υποθέσεως, εις τρόπον ώστε μέχρι της συζητήσεως ο φάκελλος της υποθέσεως να είναι πλήρης δια την έκδοση της γνωμοδοτήσεως, συντάσσει δε εγγράφως την εισήγησή του, εις ην δέον να περιέχεται και αιτιολογημένη πρότασή του περί αποδοχής ή απορρίψεως της αιτήσεως.

 

2. Οι αρχές προς τις οποίας απευθύνεται ο εισηγητής δια την συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, χρησίμων δια την διερεύνηση της υποθέσεως, υποχρεούνται εις την αποστολή τούτων, εντός της υπό του εισηγητού τασσομένης προθεσμίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.