Προεδρικό διάταγμα 509/80

ΠΔ 509/1980: Περί της οργανώσεως και λειτουργίας των Συμβουλών Ιδιοκτησίας Δασών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 509/1980: Περί της οργανώσεως και λειτουργίας των Συμβουλών Ιδιοκτησίας Δασών, (ΦΕΚ 140/Α/1980), 10-06-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας και ιδία της παραγράφου 7 αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμόν 403/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Συγκρότηση και εσωτερική οργάνωσις των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών

Άρθρο 2: Άσκησις αιτήσεως

Άρθρο 3: Συλλογή και έρευνα αποδεικτικού υλικού

Άρθρο 4: Έλεγχος στοιχείων του φακέλλου

Άρθρο 5: Ορισμός εισηγητού και δικασίμου

Άρθρο 6: Καθήκοντα εισηγητού

Άρθρο 7: Διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου

Άρθρο 8: Διενέργεια ειδικής έρευνας

Άρθρο 9: Συνεκδίκαση

Άρθρο 10: Παραίτησις από της αιτήσεως

Άρθρο 11: Απαράδεκτον δευτέρας αιτήσεως

Άρθρο 12: Ενημέρωσις βιβλίων πρακτικών κ.λ.π. διαδικασία εκδόσεως, κοινοποιήσεως των γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων - Εκτέλεσις αποφάσεων

Άρθρο 13: Όργανα επιδόσεως

Άρθρο 14: Διαδικασία ενώπιον του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών

Άρθρο 15: Τηρούμενα βιβλία

 

Στον Ημέτερο επί της Γεωργίας Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 02-06-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.