Προεδρικό διάταγμα 53/85

ΠΔ 53/1985: Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 1184/1981 (ΦΕΚ 295/Α/1981)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 53/1985: Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 1184/1981 (ΦΕΚ 295/Α/1981), (ΦΕΚ 19/Α/1981), 19 -02-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970) περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως μετά των οδών και β) την Υ79/1984 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 413/Β/1984) ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

 

2. Την υπ' αριθμό 846/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 1184/1981 (ΦΕΚ 295/Α/1981) αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

{Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την έναρξη της ισχύος του διατάγματος αυτού, βάσει του κατά την προηγούμενη παράγραφο καταργουμένου προεδρικού διατάγματος 122/1978, εξετάζονται και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου με βάση τις προγενέστερες διατάξεις, έστω και αν οι σχετικές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της άδειας ίδρυσης και των παρατάσεών της και με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση ευρείας εξυπηρετήσεως του κοινού (εστιατόριο, αναψυκτήριο κ.λ.π.) λειτουργεί με νόμιμη κυκλοφοριακή σύνδεση με την οδό. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970). Η έκδοση της άδειας λειτουργίας των πρατηρίων αυτών θα γίνει μέχρι τέλος του 1985 μετά την υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.}

 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 05-02-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.