Προεδρικό διάταγμα 122/78

ΠΔ 122/1978: Περί συμπληρώσεως των διατάξεων των υπ' αριθμών 465/1970 και 548/1971 βασιλικών διαταγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 122/1978: Περί συμπληρώσεως των διατάξεων των υπ' αριθμών 465/1970 και 548/1971 βασιλικών διαταγμάτων, (ΦΕΚ 26/Α/1978), 21-02-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 περί μεταφοράς αγαθών επί κόμιστρο δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

3. Την υπ' αριθμόν 1283/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στους Υπουργούς Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, ανατίθεμεν την δημοσίευση του παρόντος.

 

Αθήνα, 08-02-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 1184/1981 (ΦΕΚ 295/Α/1981).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.