Προεδρικό διάταγμα 5/5/89 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη ζώνη οικιστικού ελέγχου καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές με αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και 6 που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως εξής:

 

Α. Περιοχή 1.

 

1. Η περιοχή αυτή οριοθετείται ως εξής:

 

Από το σημείο κατάληξης του μονοπατιού της Δρακοσπηλιάς στη θάλασσα (σημείο 44), κατά μήκος του μονοπατιού της Δρακοσπηλιάς (στην περιοχή Λαχούς), μέχρι την συμβολή του μονοπατιού με τον επαρχιακό δρόμο Ληξουρίου - Λιβάδι (σημείο 45).
Κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Ληξούρι - Λιβάδι, μέχρι τη συμβολή του με το βορειοανατολικό όριο του χώρου του αθλητικού σταδίου (σημείο 53).
Κατά μήκος των ορίων του χώρου του αθλητικού σταδίου, της Βαλλιάνειου Σχολής, του δημοτικού σχολείου και του εγκεκριμένου σχεδίου (σημεία 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60) και κατά μήκος του βορείου ορίου της ιδιοκτησίας Τυπάλδου μέχρι τη θάλασσα (σημείο 61).

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις κατοικίας και εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Για την ανέγερση εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 (παράγραφος 13) του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

Β. Περιοχή 2.

 

1. Στα όρια της περιοχής περιλαμβάνεται το τμήμα της νέας βιοτεχνικής ζώνης που προβλέπεται από την υπ' αριθμόν 37580/1507/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Ληξουρίου (νομού Κεφαλληνίας) (ΦΕΚ 273/Δ/1985).

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων,
χονδρεμπορίου,
καταστημάτων,
γραφείων.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Γ. Περιοχή 3.

 

1. Η περιοχή αυτή οριοθετείται ως εξής:

 

α. Από το σημείο κατάληξης του μονοπατιού Λεγάτου στη θάλασσα (σημείο 43) και κατά μήκος του μονοπατιού μέχρι τη διασταύρωσή του με επαρχιακό δρόμο Ληξούρι - Λιβάδι (σημείο 42).

 

Κατά μήκος του παραπάνω επαρχιακού δρόμου, με νότια κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με το μονοπάτι Δρακοσπηλιάς (σημείο 45).
Κατά μήκος του μονοπατιού Δρακοσπηλιάς, μέχρι την κατάληξή του στην θάλασσα (σημείο 44).

 

β. Από τη συμβολή του μονοπατιού (βόρεια της ιδιοκτησίας Συνοδινού) με τον επαρχιακό δρόμο Ληξούρι - Λέπεδα (σημείο 48) και κατά μήκος αυτού του δρόμου με κατεύθυνση το Ληξούρι μέχρι συμβολής του με όρια δημοτικής ιδιοκτησίας (που βρίσκεται μεταξύ νεκροταφείου και νοτίου ορίου σχεδίου πόλης).

 

Κατά μήκος των νοτίων ορίων της ιδιοκτησίας αυτής, των ορίων του δημοτικού νεκροταφείου, των δυτικών ορίων της δημοτικής ιδιοκτησίας, μέχρι τη συμβολή τους με το νότιο όριο του σχεδίου πόλης.
Κατά μήκος του νοτίου ορίου του σχεδίου πόλης μέχρι συμβολής του με τον επαρχιακό δρόμο Ληξούρι - Καταγωγή και κατά μήκος αυτού του δρόμου, μέχρι την διασταύρωσή του με δρόμο Ληξούρι - Μιχαλιτσάτα (σημείο 28).
Κατά μήκος της νοητής ευθείας από το προαναφερθέν σημείο 28 μέχρι τη θέση της νέας υδατοδεξαμενής στο χωριό Μιχαλιτσάτα (σημείο 29).
Κατά μήκος της νοητής ευθείας από το σημείο 29, μέχρι τη διακλάδωση ιδιωτικού δρόμου, με το δημοτικό δρόμο Ληξούρι - Μιχαλιτσάτα στη θέση Λόγγος (σημείο 30).
Κατά μήκος ιδιωτικού αγροτικού δρόμου στη θέση Λόγγος μέχρι την κατάληξή του σε έκταση με χαρακτηριστική βραχώδη πτώση (σημείο 31).
Κατά μήκος της δυτικής πλευράς της παραπάνω έκτασης μέχρι την κατάληξή της στο δημοτικό δρόμο Μιχαλιτσάτα - νεκροταφείο (σημείο 32).
Κατά μήκος του δημοτικού δρόμου Μιχαλιτσάτα - Νεκροταφείου, μέχρι την κατάληξή του σε παλαιό μονοπάτι στη θέση Σπήλι (σημείο 33).
Κατά μήκος αυτού του παλαιού μονοπατιού μέχρι τη θέση Βρυσούλα (σημείο 34).
Κατά μήκος του παλαιού μονοπατιού στην περιοχή του λόφου Κούνουπα μέχρι τη συμβολή του με το νέο ιδιωτικό αγροτικό δρόμο στην περιοχή του λόφου Αγίου Γεωργίου (σημείο 35).
Κατά μήκος νέου ιδιωτικού αγροτικού δρόμου στην περιοχή του λόφου Αγίου Γεωργίου, μέχρι την κατάληξή του στον αιγιαλό (σημείο 36).
Από το νότιο όριο του οικισμού Λέπεδα (σημείο 52) και κατά μήκος των ορίων του οικισμού (σημείο 50) μέχρι τη συμβολή τους με δρόμο Ληξούρι - Λέπεδα (σημείο 51).
Κατά μήκος του δρόμου Ληξούρι - Λέπεδα μέχρι το προαναφερθέν σημείο 48.

 

γ. Από το σημείο 1 έως το σημείο 2, κατά μήκος του ρέματος Κεχριώνα.

 

Κατά μήκος του μονοπατιού στο νησάκι, με κατεύθυνση προς νότο μέχρι τη συμβολή του με αγροτικό δρόμο προς Ριτσάτα (σημείο 37).
Κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Ριτσάτα με κατεύθυνση προς ανατολάς μέχρι τη συμβολή του με το μονοπάτι Γρηγοροπούλου (σημείο 38).
Κατά μήκος του μονοπατιού Γρηγοροπούλου μέχρι τη συμβολή του με το ρέμα της Υπαπαντής (σημείο 39).
Κατά μήκος του ρέματος της Υπαπαντής με κατεύθυνση προς ανατολάς μέχρι τη συμβολή του ρέματος με τη θάλασσα (σημείο 40).

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

κατοικιών,
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων,
γεωργικών αποθηκών,
εγκαταστάσεων αναψυχής.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ. Για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) η αρτιότητα ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

4. Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των εγκαταστάσεων αναψυχής και των γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε 200 m2 και 60 m2 αντίστοιχα.

 

Δ. Περιοχή 4.

 

1. Η περιοχή αυτή οριοθετείται ως εξής:

 

α. Από τη συμβολή του ρέματος Κεχριώνα με το μονοπάτι προς τον οικισμό Αγίου Δημήτρη (σημείο 2) και κατά μήκος του μονοπατιού προς Άγιο Δημήτρη, μέχρι τη συμβολή του με μικρό μονοπάτι που ενώνει το προαναφερόμενο μονοπάτι με τον ιδιωτικό δρόμο προς το λόφο του Λασκαράτου (σημείο 3).

 

Κατά μήκος του μικρού αυτού μονοπατιού μέχρι τη συμβολή του με τον ιδιωτικό δρόμο προς το λόφο του Λασκαράτου (σημείο 4).
Από το μικρό ρέμα - χαντάκι στους δυτικούς πρόποδες του λόφου που καθορίζεται από χαρακτηριστική σειρά κυπαρισσιών, μέχρι το σημείο συμβολής του με το ρέμα του Κεχριώνα (σημείο 2).

 

β. Κατά μήκος του νότιου λιμενοβραχίονα μέχρι τη συμβολή του με το όριο ιδιοκτησίας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και στη συνέχεια κατά μήκος του ανατολικού ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Ληξούρι - Λέπεδα.

 

Κατά μήκος των ορίων δημοτικής ιδιοκτησίας (που βρίσκεται μεταξύ νοτίων ορίων σχεδίου πόλης και νεκροταφείου) μέχρι τη συμβολή τους με τον παραπάνω επαρχιακό δρόμο Ληξούρι - Λέπεδα.
Κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου με κατεύθυνση τα Λέπεδα μέχρι τη συμβολή του με τα όρια του οικισμού Λέπεδα (σημείο 51).
Κατά μήκος των παραπάνω ορίων μέχρι τη θάλασσα.

 

γ. Κατά μήκος των ορίων της ιδιοκτησίας Τυπάλδου στο βορειοδυτικό όριο του σχεδίου πόλης.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εγκαταστάσεων μαρίνας, πάρκου αναψυχής και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 8 στρέμματα.

 

α. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν: i) ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και ii) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

4. Για τα έργα διαμορφώσεων των παραπάνω χρήσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Ε. Περιοχή 5.

 

1. Η περιοχή 5 οριοθετείται ως εξής:

 

Από τη συμβολή του ρέματος Κεχριώνα με το μονοπάτι προς τον οικισμό Άγιο Δημήτρη (σημείο 2) κατά μήκος μικρού ρέματος - χαντακιού, στους δυτικούς πρόποδες του λόφου Λασκαράτου, που καθορίζεται και από χαρακτηριστική σειρά κυπαρισσιών μέχρι τη συμβολή του με ιδιωτικό δρόμο (σημείο 4).
Κατά μήκος του ιδιωτικού δρόμου, με κατεύθυνση τον επαρχιακό δρόμο Ληξούρι - Λιβάδι, μέχρι τη συμβολή του με τον παραπάνω επαρχιακό δρόμο (σημείο 5).
Κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Ληξούρι - Λιβάδι, με κατεύθυνση Ληξούρι, μέχρι τη θέση Κεχριώνα (σημείο 6).
Από τη θέση Κεχριώνα επί του επαρχιακού δρόμου Ληξούρι - Λιβάδι (σημείο 6) κατά μήκος του μονοπατιού Τσετούρη μέχρι τη συμβολή του με ιδιωτικό αγροτικό δρόμο στην περιοχή Αμμουδαρές (σημείο 7).
Κατά μήκος του ιδιωτικού αγροτικού δρόμου στην περιοχή Αμμουδαρές μέχρι τη διασταύρωσή του με κοινοτικό δρόμο Υπαπαντής (σημείο 8).
Κατά μήκος του παραπάνω αγροτικού δρόμου προς Ληξούρι, μέχρι τη διασταύρωσή του με αγροτικό ιδιωτικό δρόμο (σημείο 9) και κατά μήκος του δρόμου αυτού, μέχρι τη συμβολή του με το παλαιό μονοπάτι Καμιναράδων (σημείο 10).
Κατά μήκος του παραπάνω αγροτικού δρόμου μέχρι τη συμβολή του με επαρχιακό δρόμο Ληξούρι - Μονοπωλάτα στη θέση Γρίλι (σημείο 11).
Κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Ληξούρι - Μονοπωλάτα μέχρι τη διακλάδωσή του με παλαιό μονοπάτι Λαδά (σημείο 12).
Κατά μήκος παλαιού μονοπατιού Λαδά μέχρι τη συμβολή του με νέα διάνοιξη ιδιωτικού αγροτικού δρόμου (σημείο 13).
Κατά μήκος του παραπάνω δρόμου μέχρι τη διασταύρωσή του με αγροτικό δρόμο Καμίνια - Άγιος Βασίλης (σημείο 14) και κατά μήκος του παραπάνω αγροτικού δρόμου μέχρι τη διασταύρωσή του με το παλαιό μονοπάτι Ροδή (σημείο 15).
Κατά μήκος παλαιού μονοπατιού Ροδή μέχρι τη συμβολή του με τον επαρχιακό δρόμο Ληξούρι - Χαβδάτα στη θέση Μεκάρη (σημείο 16).
Κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Ληξούρι - Χαβδάτα μέχρι τη διασταύρωσή του με νέα διάνοιξη ιδιωτικού αγροτικού δρόμου (σημείο 17).
Κατά μήκος της νέας διάνοιξης του παραπάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με μονοπάτι στη θέση Γενατάς (σημείο 18).
Κατά μήκος του παραπάνω μονοπατιού μέχρι τη συμβολή του με ρέμα (σημείο 19).
Κατά μήκος του υδατοκρίτη του ρέματος αυτού, μέχρι τη συμβολή του με μονοπάτι (σημείο 20).
Κατά μήκος του μονοπατιού αυτού μέχρι τη συμβολή του με ιδιωτικό αγροτικό δρόμο στη θέση Μαρτινιάς (σημείο 21).
Κατά μήκος του ιδιωτικού δρόμου αυτού μέχρι τη διασταύρωσή του με τη νέα διάνοιξη δρόμου Ληξουρίου - περιοχής Αγίου Αντωνίου (σημείο 22) και κατά μήκος της παραπάνω νέας διάνοιξης μέχρι χαρακτηριστικό υδροκρίτη (σημείο 23).
Κατά μήκος του υδροκρίτη αυτού μέχρι τη συμβολή του με υδροκρίτη ρέματος (σημείο 24).
Κατά μήκος του υδροκρίτη του ρέματος περιοχής Μαύρης μέχρι τη συμβολή με το μονοπάτι περιοχής Μαύρης (σημείο 25), και κατά μήκος του μονοπατιού μέχρι τη συμβολή του με το τέλος του αγροτικού δρόμου Ληξούρι - Τραγατούρι (σημείο 26).
Κατά μήκος ρέματος περιοχής Τραγατούρι μέχρι το σημείο 27 (φωτοσταθερό).
Κατά μήκος της νοητής ευθείας γραμμής από σημείο 27 μέχρι τη διασταύρωσή της με τον επαρχιακό δρόμο Ληξουρίου - Σουλλάρων και το δημοτικό δρόμο Ληξουρίου - Μιχαλιτσάτων (σημείο 28).
Κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Ληξούρι - Σουλλάρων μέχρι τη συμβολή του με τα νοτιοδυτικά όρια του ισχύοντος εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και κατά μήκος αυτών των ορίων και των ορίων των επεκτάσεων (όπου υπάρχουν και όπως έχουν εγκριθεί με το προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 273/Δ/1985) μέχρι το βορειοδυτικό όριο του χώρου του νέου αθλητικού σταδίου.
Κατά μήκος των ορίων του παραπάνω χώρου, με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή τους με επαρχιακό δρόμο Ληξούρι - Λιβάδι (σημείο 53) και κατά μήκος του παραπάνω δρόμου με βόρεια κατεύθυνση μέχρι τη διασταύρωση με το μονοπάτι Λεγήτου (σημείο 42).
Κατά μήκος του μονοπατιού μέχρι τη θάλασσα (σημείο 43).
Κατά μήκος της θάλασσας μέχρι τη συμβολή του ρέματος Κεχριώνα (σημείο 40).
Κατά μήκος του ρέματος Κεχριώνα μέχρι τη συμβολή του με το μονοπάτι Γρηγοροπούλου (σημείο 39).
Κατά μήκος του μονοπατιού μέχρι τη διασταύρωσή του με αγροτικό δρόμο προς Ριτσάτα (σημείο 38).
Κατά μήκος του αγροτικού αυτού δρόμου μέχρι τη συμβολή με μονοπάτι (σημείο 37).
Κατά μήκος του μονοπατιού μέχρι το προαναφερθέν σημείο 2.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας,
αντλητικών εγκαταστάσεων,
θερμοκηπίων,
καταλυμάτων ζώων,
γεωργικών αποθηκών και μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, σε απόσταση 200 m από το εγκεκριμένο όριο του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Για την ανέγερση των κτιρίων των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ΣΤ. Περιοχή 6.

 

1. Η περιοχή αυτή οριοθετείται ως εξής:

 

Από το νοτιοδυτικό όριο της επέκτασης του σχεδίου πόλης (περιοχή Βαρελάδας), (σημείο 66) και επί της νοητής ευθείας έως το σημείο 67 που βρίσκεται επί του αγροτικού δρόμου Ληξούρι - Ευαγγελίστρια και σε απόσταση 30 m προς το βορειοανατολικό όριο της ιδιοκτησίας της Μοσχοπούλου Ευτυχίας.
Από το σημείο 67 επί της νοητής ευθείας και σε απόσταση από αυτό 60 m επί χαρακτηριστικής πτώσης τους εδάφους (αναβαθμού) μέχρι το νότιο όριο της ιδιοκτησίας Τζανάκου Παπαϊωάννου Άννας (σημείο 68).
Κατά μήκος των υψηλότερων σημείων της χαρακτηριστικής αυτής πτώσεως του εδάφους έως το δυτικό άριστης επέκτασης του σχεδίου πόλης (περιοχή Βαρελάδας - Μπαχάβα) (σημείο 69).
Από το σημείο 69 και κατά μήκος των ορίων της επέκτασης του σχεδίου πόλης έως το σημείο 66.
Από τη συμβολή του αγροτικού δρόμου Ληξούρι - Μαρτινιάς (Λαντζαφάρα) και του αγροτικού δρόμου Ληξούρι - Ζουρλαύλακο - Μαρτινιάς, σημείο 62 και κατά μήκος του αγροτικού δρόμου Μαρτινιάς - Ζουρλαύλακο - Ληξούρι, ως το σημείο που αρχίζει απότομη κατωφέρεια του δρόμου (νότιο ανατολικό όριο της ιδιοκτησίας Γεράσιμου Μουρελάτου) (σημείο 63).
Κατά μήκος της νοητής ευθείας από το σημείο 63 έως το βορειοδυτικό όριο της ιδιοκτησίας Φανού επί παλαιού μονοπατιού που ενώνει την περιοχή Ζουρλαύλακο με το Μαρτινιά (σημείο 64).
Κατά μήκος του παραπάνω μονοπατιού μέχρι τη συμβολή του με αγροτικό δρόμο Ληξούρι - Μαρτινιάς (Λαντζαφάρα) (σημείο 65).
Κατά μήκος του παραπάνω δρόμου ως το σημείο 62.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας,
τουριστικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας μέχρι 100 κλινών,
εμπορικών καταστημάτων (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα),
εστιατορίων, αναψυκτηρίων,
γραφείων,
επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης,
τραπεζών,
κοινωφελών οργανισμών,
αθλητικών εγκαταστάσεων,
κτιρίων κοινής ωφέλειας,
πρατηρίων βενζίνης.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ. Για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) η αρτιότητα ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

3. Για την ανέγερση των κτιρίων των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Ζ. Γενικές διατάξεις:

 

1. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων όλων των περιοχών της καθοριζομένης ζώνης οικιστικού ελέγχου είναι οι αναφερόμενοι κατά χρήση στα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα, όπως ισχύουν.

 

2. Η επιχωμάτωση (μπάζωμα), όπου αυτή επιτρέπεται γίνεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου και της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Επιτρέπεται η λειτουργία, συντήρηση και επισκευή νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

4. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.