Προεδρικό διάταγμα 60/07 - Άρθρο 77

Άρθρο 77


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

 

1. Διατηρείται σε ισχύ ο νόμος 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

2. Καταργείται:

 

α) Το προεδρικό διάταγμα 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/1995).

 

β) Το προεδρικό διάταγμα 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/1998) εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 1 και του άρθρου 36 που διατηρούνται σε ισχύ.

 

γ) Το προεδρικό διάταγμα 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/2000).

 

δ) Το προεδρικό διάταγμα 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/2000).

 

ε) Το προεδρικό διάταγμα 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000) εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2, κατά το μέρος που αφορούν στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 1971/304 της 26-07-1971, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

 

στ) Το προεδρικό διάταγμα 336/2002 (ΦΕΚ 281/Α/2002).

 

ζ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 101/2003 (ΦΕΚ 95/Α/2003).

 

η) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 104/2004 (ΦΕΚ 71/Α/2004), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.

 

3. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται σε διαδικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.