Προεδρικό διάταγμα 6/4/83

ΠΔ 06-04-1983: Τροποποίηση του από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λ.π. (ΦΕΚ 123/Α/1956)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-04-1983: Τροποποίηση του από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λ.π. (ΦΕΚ 123/Α/1956), (ΦΕΚ 109/Δ/1983), 20-04-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 445/1937 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων (ΦΕΚ 22/Α/1937).

 

β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 446/1937 περί θεάτρων (ΦΕΚ 123/Α/1937).

 

γ) Των άρθρων 9 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

δ) Του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων (ΦΕΚ 203/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1266/1982 όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 81/Α/1982).

 

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 εδάφιο Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 574/1982 Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 104/Α/1982).

 

στ) Των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

2. Την από 10-12-1982 έκθεση της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

3. Την υπ' αριθμόν ΔΙΟΔ/Φ63/3/1981 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως στους Υφυπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 664/Β/1981).

 

4. Την υπ' αριθμόν ΔΚ/13596/1982 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Κωνσταντίνο Βαΐτσο, Αντώνιο Γεωργιάδη και Δημοσθένη Δημοσθενόπουλο (ΦΕΚ 644/Β/1982).

 

5. Τη γνωμοδότηση με αριθμό 89/1983 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης, και των Υφυπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στους Υπουργούς Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και στους Υφυπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-04-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.