Προεδρικό διάταγμα 719/81

ΠΔ 719/1981: Περί παρατάσεως του χρόνου λειτουργίας και τροποποιήσεως της δια του προεδρικού διατάγματος 323/1978 (ΦΕΚ 68/Α/1978) συσταθείσης Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, που μετονομάστηκε δια του υπ' αριθμού 7/1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 3/Α/1981) σε Ειδική Υπηρεσία Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 719/1981: Περί παρατάσεως του χρόνου λειτουργίας και τροποποιήσεως της δια του προεδρικού διατάγματος 323/1978 (ΦΕΚ 68/Α/1978) συσταθείσης Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, που μετονομάστηκε δια του υπ' αριθμού [ΠΔ] 7/1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 3/Α/1981) σε Ειδική Υπηρεσία Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, (ΦΕΚ 176/Α/1981), 08-07-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας,Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980)και ειδικότερα των άρθρων 2, 7, 9 και 10 αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμόν 533/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 23-06-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.