Προεδρικό διάταγμα 78/88 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Εξοπλισμός συνεργείων με συσκευές και μηχανήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα συνεργεία της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου πρέπει να διαθέτουν εκτός των Τραπεζών εργασίας και τα απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και μηχανήματα:

 

α) Λυχνία χρονισμού, στροφόμετρο μετρητή της γωνίας Ντουέλ, όργανα ελέγχου καυσαερίων. Προαιρετικά δε ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή κινητήρα η οποία πρέπει να φέρει βολτόμετρο, αμπερόμετρο, όργανο μέτρησης στεγανότητας κυλίνδρων και παλμογράφο.

 

β) Συσκευή πλήρωσης με υγρά φρένων του συστήματος πέδησης και εξαερισμού αυτού.

 

γ) Γρύλους υδραυλικούς (κροκόδειλους).

 

δ) Γερανό κυλιόμενο, υδραυλικό ή μηχανικό.

 

ε) Αεροσυμπιεστή με δίκτυο διανομής αέρα και φίλτρων μέτρησης πίεσης ελαστικών και ακροφύσιο αέρα.

 

στ) Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους.

 

ζ) Ψαλίδι χειρός κοπής ελασμάτων.

 

η) Κολλητήρι για κασσιτεροσυγκόλληση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

2. Τα συνεργεία της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ' απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και μηχανήματα:

 

α) Συσκευή ταχείας φόρτισης συσσωρευτών.

 

β) Συσκευή ελέγχου της έντασης των φώτων (πορείας και προβολέων), καθώς και της ορθής κατεύθυνσης αυτών.

 

γ) Γρύλο υδραυλικό (κροκόδειλο)

 

δ) Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους.

 

ε) Φορητό αμπερόμετρο

 

στ) Φορητό βολτόμετρο

 

ζ) Φορητό πυκνόμετρο

 

η) Φορητό ωμόμετρο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

Στα παραπάνω συνεργεία, εφόσον γίνεται συστηματικά και κατά ομάδες φόρτιση συσσωρευτών, πρέπει να υπάρχει για το σκοπό αυτό ιδιαίτερο διαμέρισμα, κατάλληλα εξαεριζόμενο.

 

3. Τα συνεργεία της παραγράφου 3 του προηγουμένου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τα απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και μηχανήματα:

 

α) Συσκευή πλήρωσης με υγρά φρένων του συστήματος της πέδησης και εξαερισμού αυτού.

 

β) Γρύλο υδραυλικό (κροκόδειλο).

 

γ) Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους.

 

δ) Αεροσυμπιεστής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

4. Τα συνεργεία της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας, και τα απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο συσκευές ελέγχου και μηχανήματα:

 

α) Μηχανή ή μηχανές ελέγχου και ρύθμισης της πίεσης και, της παροχής αντλιών πετρελαίου.

 

β) Ηλεκτροκίνητη σταθερή συρματόβουρτσα.

 

γ) Συσκευή μέτρησης της αιθάλης που εκπέμπουν τα καυσαέρια.

 

δ) Αεροσυμπιεστής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

5. Τα συνεργεία της παραγράφου 5 του προηγουμένου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τα απαραίτητα μικροεργαλεία και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές και μηχανήματα:

 

α) Στροφόμετρο.

 

β) Συσκευή ελέγχου καυσαερίων.

 

γ) Αεροσυμπιεστής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

6. Τα συνεργεία της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα τραπέζια εργασίας και τ' απαραίτητα μικροεργαλεία και τα εξής όργανα και μηχανήματα:

 

α) Όργανα ελέγχου καλής λειτουργίας ηλεκτρονικών ταξιμέτρων και διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων οχημάτων.

 

β) Γρύλο υδραυλικό (κροκόδειλο).

 

7. Τα συνεργεία της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα τραπέζια εργασίας και τα απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστον, συσκευές και μηχανήματα:

 

α) Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα με αεροσυμπιεστή

 

β) Συσκευή οξυγόνου (φιάλες οξυγόνου και ασετιλίνης) με τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα που συνοδεύουν αυτές.

 

γ) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης.

 

δ) Γρύλο υδραυλικό (κροκόδειλο).

 

ε) Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους.

 

8. Τα συνεργεία της παραγράφου 8 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ' απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές και μηχανήματα:

 

α) Συσκευή οξυγόνου (φιάλες οξυγόνου και ασετιλίνης) με τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα που συνοδεύουν αυτές.

 

β) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης.

 

γ) Γρύλο υδραυλικό (κροκόδειλο).

 

δ) Ψαλίδι κοπής ελασμάτων.

 

ε) Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους.

 

9. Τα συνεργεία της παραγράφου 9 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ' απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστον, συσκευές και μηχανήματα:

 

α) Συσκευή οξυγόνου (φιάλες οξυγόνου και ασετιλίνης) με τ' απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα που συνοδεύουν αυτές.

 

β) Ψαλίδι χειρός κοπής ελασμάτων.

 

γ) Κολλητήρι για κασσιτεροκόλληση.

 

δ) Φιάλη υγραερίου (γκάζι).

 

ε) Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα με αεροσυμπιεστή.

 

10. Τα συνεργεία της παραγράφου 10 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ' απαραίτητα ειδικά μικροεργαλεία φανοποιίας και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές και μηχανήματα:

 

α) Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα με αεροσυμπιεστή.

 

β) Συσκευή οξυγόνου (φιάλες οξυγόνου και ασετιλίνης) με τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα που συνοδεύουν αυτές.

 

γ) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης

 

δ) Τηλεσκοπική υδραυλική πρέσα με πλήρη σειρά εξαρτημάτων.

 

ε) Γρύλο υδραυλικό (κροκόδειλο).

 

στ) Πρέσα υδραυλική έλξης τμημάτων αμαξώματος, που έχουν παραμορφωθεί με αλυσίδα (τραβηκτικό μηχάνημα).

 

ζ) Ψαλίδι κοπής λαμαρίνας.

 

η) Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους.

 

θ) Φορητό ηλεκτροεργαλείο καθαρισμού και λείανσης επιφανειών περιστροφικό (σβουράκι), καθώς και παλινδρομικό (τριβείο), ειδικότερα τα συνεργεία των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 10 του προηγουμένου άρθρου πρέπει, επιπλέον των παραπάνω αναφερομένων συσκευών και μηχανημάτων, να διαθέτουν στράντζα, ηλεκτρικό ψαλίδι κοπής λαμαρίνας, πρέσα αντίστοιχης ικανότητας προς τις απαιτήσεις των εκτελούμενων εργασιών, δισκοπρίονο, σμυριδοτροχό επί σταθερής βάσης, κύλινδρο καμπύλωσης ελασμάτων, καθώς και μηχάνημα διαμόρφωσης αυλάκωσης ελάσματος (κορδονιέρα). Συνεργεία της παραγράφου 10 του προηγούμενου άρθρου εφόσον διαθέτουν επαρκή ωφέλιμη επιφάνεια, μπορούν να έχουν επιπρόσθετα κυλιόμενη ιδιοκατασκευή ευθυγράμμισης και επανάτασης του πλαισίου με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα επ' αυτής, καθώς και αναβατόριο ηλεκτροκίνητο τεσσάρων ή δύο πυλώνων.

 

ι) Βαρούλκο ανύψωσης (παλάγκο).

 

ι)α) Ξεπονταριστής αφαίρεσης λαμαρινών.

 

ι)β) Τριβείο με διάταξη αναρρόφησης σκόνης

 

ι)γ) Ιδιοκατασκευή ευθυγράμμισης και επανάτασης του πλαισίου του οχήματος με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα (καλίμπρα).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

11. Τα συνεργεία της παραγράφου 11 του προηγουμένου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από Τραπέζια εργασίας και τ' απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και μηχανήματα:

 

α) Θερμαινόμενο φούρνο βαφής. Κάθε φούρνος βαφής πρέπει να έχει αγωγό των απαερίων βαφής ο οποίος να μην παρουσιάζει ρωγμές ή διαβρώσεις. Η έξοδος του απαγωγού των απαερίων να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 8 μέτρων από παράθυρα ή εξωτερικές πόρτες των γειτονικών κτιρίων. Το ύψος του απαγωγού πρέπει να είναι 2 μέτρα τουλάχιστον επάνω από το ανώτατο σημείο παραθύρων ή εξωτερικών θυρών. Τα απαέρια βαφής πριν από την διοχέτευσή τους στην ατμόσφαιρα,πρέπει να περνούν από ειδικό σύστημα αντιρρύπανσης για την κατακράτηση των σταγονιδίων του χρώματος και των διαλυτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος. Για την καταλληλότητα και καλή λειτουργία του παραπάνω συστήματος φίλτρου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 του εγκαταστάτη τεχνικού.

 

β) Πιστόλι βαφής και λοιπός εξοπλισμός με όλα τα εξαρτήματα και συσκευές που τα συνοδεύουν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος.

 

γ) Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα με αεροσυμπιεστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 12  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

12. Τα συνεργεία της παραγράφου 12 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τα απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο,συσκευές ελέγχου και μηχανήματα:

 

α) Αεροσυμπιεστή με αερομετρητή πίεσης των ελαστικών και ακροφυσίων αέρα.

 

β) Μηχανήματα ζυγοστάθμισης τροχών.

 

γ) Γρύλους υδραυλικούς (κροκόδειλους).

 

δ) Αεροπίστολα εξαγωγής μπουλονιών και περικοχλίων τροχών.

 

ε) Μηχανήματα συγκόλλησης φθαρμένων αεροθαλάμων.

 

στ) Μηχανήματα ξεμονταρίσματος ελαστικών.

 

13. Τα συνεργεία της παραγράφου 13 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν εκτός των Τραπεζιών εργασίας και τ' απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές ελέγχου και μηχανήματα:

 

α) Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα με αεροσυμπιεστή.

 

β) Ανυψωτικό γρύλο.

 

γ) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης.

 

δ) Συσκευή ταχείας φόρτισης συσσωρευτή.

 

ε) Συσκευή ελέγχου της έντασης των φώτων (πορείας και προβολέα), όπως και της ορθής κατεύθυνσης του φανού.

 

στ) Φορητό βολτόμετρο - αμπερόμετρο - ωμόμετρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

14. Τα συνεργεία της παραγράφου 14 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν έκτος από τα τραπέζια εργασίας και τ' απαραίτητα μικροεργαλεία χειρός και τις εξής, τουλάχιστο, συσκευές και μηχανήματα, καθώς και ενδεικτικές πινακίδες:

 

α) Συσκευή αφαίρεσης του ατμοσφαιρικού αέρα από το δοχείο υγραερίου είτε με τη βοήθεια αντλίας κενού είτε με τη βοήθεια διοχέτευσης στο δοχείο υγραερίου ενός αδρανούς αερίου (όπως άζωτο πίεσης μέχρι 300 kPa - 3 bar).

 

β) Εξοπλισμό ελέγχου της αντοχής των σωλήνων του κυκλώματος τροφοδοσίας, που διαρρέονται από το υγραέριο σε υγρή φάση.

 

γ) Συσκευή ανίχνευσης διαρροών υγραερίου η οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένη ηλεκτρικά μέσω ειδικού πίνακα και εφεδρικής τροφοδοσίας, με σειρήνα κινδύνου.

 

δ) Φορητή (χειροκίνητη) συσκευή ανίχνευσης διαρροών υγραερίου.

 

ε) Πινακίδες με αναγραφή των λέξεων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ αναρτημένες σ' εμφανείς θέσεις του συνεργείου.

 

στ) Όργανα ελέγχου καυσαερίων.

 

15. Τα συνεργεία της παραγράφου 15 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα Τραπέζια εργασίας και τ' απαραίτητα μικροεργαλεία των παραπάνω επιμέρους ειδικοτήτων. Στις περιπτώσεις που οι συσκευές και μηχανήματα στα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων περισσοτέρων της μιας ειδικότητας, είναι τα ίδια από άποψη εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου, τότε δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συσκευών ή μηχανημάτων περισσοτέρων του ενός.

 

16. Πέρα από τον παραπάνω εξοπλισμό τα συνεργεία του προηγούμενου άρθρου μπορούν, προαιρετικά, να εξοπλιστούν με τα παρακάτω μηχανήματα και συσκευές ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές και μηχανήματα που αποσκοπούν στη βελτίωση των παρεχομένων εργασιών διάγνωσης, επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, στην αναβάθμιση της παραγωγικότητας της εκτελούμενης εργασίας, στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο προαιρετικός αυτός εξοπλισμός καθίσταται υποχρεωτικός, εφόσον στο συνεργείο εκτελούνται εργασίες για τις οποίες ο εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος.

 

α) Τα συνεργεία της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου με:

 

α)α) Συσκευή ελέγχου των φρένων.

β)β) Συσκευή ευθυγράμμισης τροχών και ελέγχου γενικά του συστήματος διεύθυνσης του αυτοκινήτου.

γ)γ) Μηχανήματα ζυγοστάθμισης τροχών.

δ)δ) Συσκευή καθαρισμού των αναφλεκτήρων (μπουζί)

ε)ε) Τόρνο για την τόρνευση των ταμπούρων.

στ)στ) Καρφωτική μηχανή των θερμουΐτ.

ζ)ζ) Κλίβανο συγκόλλησης θερμουΐτ.

η)η) Ρεκτιφιέ σιαγόνων.

θ)θ) Συσκευή οξυγόνου με τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα.

ι)ι) Αμορτισερόμετρο.

ι)α)ι)α) Ανυψωτικό αφαίρεσης τροχών χαμηλού ύψους ανύψωσης.

ι)β)ι)β) Πρέσα υδραυλική ή ηλεκτροϋδραυλική ή χειροκίνητη.

ι)γ)ι)γ) Γρύλο σασμάν, ανάλογης ανυψωτικής ικανότητας.

ι)δ)ι)δ) Συγκλισιόμετρο.

ι)ε)ι)ε) Τζογόμετρο.

ι)στ)ι)στ) Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης.

 

β) Τα συνεργεία της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου με:

 

α)α) Συσκευή ελέγχου αυτόματου διακόπτη δυναμό και εναλλάκτη (alternator).

β)β) Συσκευή ελέγχου εκκινητήρα (μίζας) και συσσωρευτή.

γ)γ) Συσκευή ελέγχου διανομέα (distributor).

δ)δ) Αεροσυμπιεστής

ε)ε) Ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή

 

γ) Τα συνεργεία της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου με:

 

α)α) Συσκευή ελέγχου των φρένων.

β)β) Τόρνο ειδικό για την τόρνευση των ταμπούρων.

γ)γ) Καρφωτική μηχανή των θερμουΐτ.

δ)δ) Κλίβανο συγκόλλησης θερμουΐτ.

ε)ε) Ρεκτιφιέ σιαγόνων.

στ)στ) Φρενόμετρο.

ζ)ζ) Όργανο μέτρησης αέρος.

η)η) Όργανο μέτρησης πυκνότητας υγρών φρένων

θ)θ) Όργανο μέτρησης συστημάτων ABS.

 

δ) Τα συνεργεία της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου με μικρό επιτραπέζιο τόρνο και Αεροσυμπιεστή

 

ε) Τα συνεργεία της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου με μικρό επιτραπέζιο τόρνο, καθώς και μικρή φρέζα για την κατασκευή μικρών οδοντωτών τροχών και μικροεξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων προσαρμογής των διάφορων τύπων ταχογράφων και ταξιμέτρων σ' αυτοκίνητα και Αεροσυμπιεστή

 

στ) Τα συνεργεία της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου με:

 

α)α) Κυλιόμενο γερανό υδραυλικό ή μηχανικό.

β)β) Ψαλίδι κοπής ελασμάτων.

γ)γ) Αναβατόριο ηλεκτροκίνητο.

δ)δ) Συσκευή οξυγόνου - ασετιλίνης με τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα.

ε)ε) Αμορτισερόμετρο.

 

ζ) Τα συνεργεία της παραγράφου 8 του προηγούμενου άρθρου με:

 

α)α) Κυλιόμενο γερανό, υδραυλικό ή μηχανικό.

β)β) Κουρμπαδόρο.

γ)γ) Αεροσυμπιεστή.

δ)δ) Σύστημα μέτρησης θορύβου σε στάση.

 

η) Τα συνεργεία της παραγράφου 10 του προηγούμενου άρθρου με:

 

α)α) Κυλιόμενο γερανό, υδραυλικό ή μηχανικό.

β)β) Ηλεκτρικό ψαλίδι κοπής λαμαρίνας.

γ)γ) Δισκοπρίονο.

δ)δ) Κύλινδρο καμπύλωσης ελασμάτων.

ε)ε) Μηχάνημα διαμόρφωσης αυλάκωσης ελάσματος (κορδονιέρα).

στ)στ) Σμυριδοτροχό επί σταθερής βάσης.

ζ)ζ) Στράντζα.

η)η) Ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή τάφρο επιθεώρησης.

 

θ) Τα συνεργεία της παραγράφου 11 του προηγούμενου άρθρου με:

 

α)α) Ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή τάφρο επιθεώρησης.

β)β) Ανυψωτικό χαμηλού ύψους ανύψωσης για την ευχερέστερη βαφή εντός του θαλάμου.

 

ι) Τα συνεργεία της παραγράφου 12 του προηγούμενου άρθρου με:

 

α)α) Γερανό κυλιόμενο, υδραυλικό ή μηχανικό.

β)β) Τρίποδα ρυθμιζόμενου ύψους.

γ)γ) Δεξαμενή νερού δοκιμής αεροθαλάμων.

 

ι)α) Τα συνεργεία της παραγράφου 13 του προηγούμενου άρθρου με:

 

α)α) Συσκευή ελέγχου εκκινητήρα (μίζας) και συσσωρευτή

β)β) Συσκευή ελέγχου διανομέα (distributor)

γ)γ) Πρέσα υδραυλική ή ηλεκτροκίνητη ή χειροκίνητη

δ)δ) Ανυψωτικό μοτοσυκλετών

ε)ε) Ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή κινητήρα στην οποία, εκτός των άλλων, θα συνυπάρχει απαραίτητα και όργανο ελέγχου καυσαερίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 του άρθρου 12  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

17. Τα συνεργεία της παραγράφου 16 του προηγούμενου άρθρου απαγορεύεται να διαθέτουν τις συσκευές και τα μηχανήματα που ορίζονται στις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος άρθρου.

 

Αντί αυτών πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως τις εξής τουλάχιστον συσκευές και μηχανήματα:

 

α) Αεροσυμπιεστή.

 

β) Πιστόλι βαφής ή αερογράφο μέγιστης διαμέτρου ακροφύσιου (beck) κατά μέγιστο όριο 1 mm.

 

γ) Μικρό (μίνι) τριβείο μέγιστης διαμέτρου 80 mm.

 

δ) Πλυντήριο κλειστού κυκλώματος για τον καθαρισμό των πιστολιών βαφής και των εξαρτημάτων του αερογράφου, με ειδικό ανακυκλούμενο υγρό καθαρισμού.

 

ε) Εργαλεία επαναφοράς βαθουλωμάτων (ελαστικές βεντούζες διαφόρων μεγεθών ή ισοδύναμη τεχνική, χωρίς σφυρηλάτηση και χωρίς αποσυναρμολόγηση των μερών του αυτοκινήτου).

 

στ) Αλοιφαδόρους χειρός.

 

ζ) Ηλεκτρικές συσκευές τοπικής Θέρμανσης της τοπικής βαφής (λάμπες στεγνώματος) που στηρίζονται σε ειδικές βάσεις ρυθμιζόμενου ύψους και μεταβλητής κατεύθυνσης της δέσμης των ακτίνων Θέρμανσης.

 

η) Μοχλίσκους (λεβιεδάκια) διαφόρων μεγεθών και σχημάτων (γωνιακά, καμπυλωτά σχήματος Ζ κ.λ.π.).

 

θ) Κοινά εργαλεία μέσα σε τροχήλατο εργαλειοφορείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 163/2009 (ΦΕΚ 201/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.