Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κυκλοφοριακές συνδέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του με Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς κατασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 

2. Στην περίπτωση των Σταθμών, που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής: κατασκευάζεται ενιαία είσοδος έξοδος, ελάχιστου πλάτους 10 m, όπως στο παράρτημα Β1, ή σε περίπτωση χωριστών εισόδων εξόδων, που βρίσκονται όμως η μία παραπλεύρως της άλλης, με τη μεσολάβηση διαχωριστικής νησίδας ή διαγράμμισης, και χωριστή είσοδος και έξοδος, πλάτους 6 m η κάθε μία όπως στο παράρτημα Β1.

 

Επιτρέπεται η δημιουργία χωριστών εισόδων και εξόδων των Σταθμών όπως στο παράρτημα Β1.

 

3. Λεπτομέρειες κατασκευής των εισόδων εξόδων, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2, εμφαίνονται στο παράρτημα Β2.

 

4. Για την απότμηση του πεζοδρομίου (εάν υφίσταται διαμορφωμένο πεζοδρόμιο) δεν απαιτείται άδεια εκσκαφής ή απότμησης, πέραν της Αδείας Ιδρύσεως, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 15,του παρόντος.

 

Σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται πεζοδρόμιο, τούτο κατασκευάζεται με ελάχιστο πλάτος 2 m είτε εξωτερικά του ορίου του γηπέδου, αν υφίσταται ικανό για τη κυκλοφορία πλάτος της οδού, διαφορετικά το πεζοδρόμιο κατασκευάζεται σε βάρος του γηπέδου.

 

5. Για όλες τις περιπτώσεις των Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων απαιτείται πλήρης ηλεκτροφωτισμός της εισόδου εξόδου από και προς την οδό ή τις οδούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.