Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Κτίριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων ή είναι ισόγεια κτίρια ή στεγάζονται σε ισόγειους χώρους κτιρίων. Βοηθητικοί χώροι των Σταθμών (χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια) επιτρέπεται να κατασκευάζονται και σε υπόγειους χώρους Σταθμών.

 

2. Κάθε Σταθμός φορτηγών αυτοκινήτων οφείλει ή δύναται αναλόγως του τύπου του να έχει τις αναφερόμενες στο παράρτημα Β3 του παρόντος κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις.

 

Όπου στο παράρτημα Β3 ο χώρος ή η ειδική εγκατάσταση αναφέρεται ως Υ εννοείται ότι είναι υποχρεωτική, ενώ με το Π συμβολίζεται η προαιρετική.

 

3. Οι Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων κατασκευάζονται με φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από μεταλλικό σκελετό. Επιτρέπεται όμως η κατασκευή τους και με άλλα υλικά (λιθοδομή, ξύλινη κατασκευή κ.λ.π.) αν αυτό, κατά την κρίση του μελετητή, επιβάλλεται για την εναρμόνιση του Σταθμού στις τοπικές συνθήκες ή για να πληροί τις απαιτήσεις της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κ.τ.λ.

 

4. Τα δάπεδα των χώρων των Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων κατασκευάζονται από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, μη ολισθηρό και μη αντανακλαστικό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.