Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Γενικοί Όροι Εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συνολική γενική διάταξη του Σταθμού (κτίρια, προσπελάσεις, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης, διάδρομοι) σχεδιάζονται με κύρια κριτήρια:

 

την με ορθολογικό τρόπο εκπλήρωση των βασικών τουλάχιστον λειτουργιών του Σταθμού (φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κυκλοφορία φορτηγών) την ανάγκη τυχόν μελλοντικών επεκτάσεων είτε σε κτίρια είτε σε αποβάθρες ή διαδρόμους.
την δυνατότητα εναρμόνισης με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των μεταφορών.

 

2. Η πορεία των οχημάτων προς και από τον Σταθμό πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα στα κυκλοφοριακά ρεύματα των (της) προ αυτού οδών (οδού).

 

3.Η όλη διάταξη των ροών κυκλοφορίας των φορτηγών, ο αριθμός και οι διαστάσεις των αποβάθρων, οι χώροι στάθμευσης των φορτηγών κατά την ημέρα ή την νύχτα, η θέση τυχόν βοηθητικών εγκαταστάσεων (π.χ. αντλίες καυσίμων, πλυντήρια λιπαντήρια, διανομέας LPG) ορίζονται από τους μελετητές του έργου και υπόκεινται στην έγκριση της υπηρεσίας που χορηγεί τις σχετικές άδειες.

 

4. Το ελεύθερο ύψος διέλευσης των φορτηγών κάτω από δοκούς, στέγαστρα, τυχόν πύλες εισόδου κ.λ.π. είναι 5 m τουλάχιστον.

 

5. Το οδικό δίκτυο (προσπελάσεις και γενικά χώρος κυκλοφορίας) της εγκατάστασης πρέπει απαραίτητα να έχει κατάλληλη επίστρωση είτε με ασφαλτοτάπητα είτε με βιομηχανικό δάπεδο είτε με άλλο κατάλληλο υλικό υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν κατάλληλη υπόβαση, ανθεκτική στο βάρος των διερχομένων οχημάτων. Τυχόν διαφορετικές επίπεδες στάθμες του οδικού δικτύου γεφυρώνονται με κεκλιμένα επίπεδα μεγίστης κλίσης 10%.

 

6. Η όλη εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εγκατάσταση εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού. Ο ηλεκτροφωτισμός, ο οποίος υλοποιείται μετά από σχετική μελέτη, εξασφαλίζει ομοιομορφία φωτισμού, κατά περιοχή, και σταδιακή προσαρμογή των σταθμών φωτισμού, από περιοχή σε περιοχή.

 

7. Η όλη εγκατάσταση διαθέτει κατάλληλο δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων. Επίσης υπάρχει κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, στο οποίο, εκτός των λυμάτων των συνήθων εγκαταστάσεων (χώροι υγιεινής τουαλέτες) διατίθενται και τα λύματα τυχόν ειδικών εγκαταστάσεων (πλυντήρια - λιπαντήρια), αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, μέσω ειδικών διατάξεων (αμμοβενζινοβορβοροσυλλέκτης).

 

8. Η όλη αρχιτεκτονική εμφάνιση των κτιρίων του Σταθμού, τυχόν στεγάστρων, ικριωμάτων αναρτήσεως πινακίδων, οι χρωματισμοί, το είδος και η υφή των υλικών δεν προδιαγράφονται από την Διεύθυνση Μεταφορών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά αποτελούν επιλογή των μελετητών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής κυκλοφορία εμποδιζόμενων ατόμων σε όλους τους χώρους του σταθμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.