Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Λοιπές εγκαταστάσεις του σταθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε κάθε Σταθμό φορτηγών αυτοκινήτων είναι δυνατόν να υφίστανται οι εξής εγκαταστάσεις, εφόσον εξασφαλίζεται γι' αυτές ο σχετικός χώρος πέραν της οριζόμενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης και ελιγμών ανά τύπο σταθμού και εφόσον τηρούνται και οι λοιπές διατάξεις του σχεδίου περί ασφαλείας των χώρων:

 

1. Εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων, για τον ανεφοδιασμό των φορτηγών με καύσιμο. Η εγκατάσταση είναι πρατήριο ιδιωτικής χρήσης, κατά την έννοια της παραγράφου 3)α του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 και της παραγράφου 3)α του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, ιδρυομένου με τους όρους και της προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 ή το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 κατά περίπτωση.

 

Η μέγιστη χωρητικότητα της εγκατάστασης σε καύσιμα ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρων διαταγμάτων.

 

Η θέση τοποθέτησης της νησίδας ή των νησίδων των αντλιών πρέπει να επιλέγεται με τρόπο ώστε, κατά τον ανεφοδιασμό των φορτηγών, να μη δυσχεραίνεται η ομαλή ροή των υπόλοιπων οχημάτων.

 

2. Διανομέας υγραερίου (LPG), για τον ανεφοδιασμό των φορτηγών με υγραέριο, αν αυτό επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Στην περίπτωση αυτή τόσο για τον διανομέα όσο και για τις λοιπές αναγκαίες εγκαταστάσεις (π.χ. δεξαμενή, στόμιο πλήρωσης) πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/19084), όπως ισχύει.

 

Ανεξαρτήτως της τήρησης των αποστάσεων που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 595/1984 πρέπει να λαμβάνεται κατά το δυνατόν μέριμνα ώστε με κατάλληλη περίφραξη ή δενδροφύτευση ή άλλα περιοριστικά κιγκλιδώματα, να αποθαρρύνεται η προσέγγιση ατόμων σ' αυτές τις εγκαταστάσεις.

 

3. Πλυντήρια, Λιπαντήρια, Κεκλιμένα Επίπεδα επιθεώρησης.

 

Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πλυντηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976) όπως ισχύει

 

4. Συνεργεία φορτηγών.

 

Θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύει.

 

5. Εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών Περιλαμβάνουν μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.