Προεδρικό διάταγμα 7/4/03c - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον οικισμό Ασώματος εφαρμόζονται συμπληρωματικά, εφόσον δεν περιέχεται αντίθετη ρύθμιση στο παρόν, οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Περί του τρόπου καθορισμού ορίων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει. Εφαρμόζονται, επίσης, οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 10, 3 (παράγραφοι 8, 11, 12, 13), 4, 5, 6 και 7 (παράγραφοι 1, 2, 3) του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Δ/1978), καθώς και η 9749/1985 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 105/Δ/1985) περί οριοθέτησης του οικισμού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εννοείται αντί αυτής αρμοδιότητα των οικείων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου. Το σύστημα δόμησης, ο συντελεστής δόμησης και το ποσοστό κάλυψης παραμένουν σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Επιβάλλεται η ενίσχυση, επισκευή και αποκατάσταση των υπαρχόντων κτηρίων και κτισμάτων που συγκροτούν το οικιστικό πλέγμα, χωρίς αλλοιώσεις στην αρχική τους μορφή και στην ογκοπλαστική τους διάρθρωση, με στόχο την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού. Οι πιο πάνω εργασίες εκτελούνται βάσει τεκμηριωμένων μελετών, που θα συνοδεύονται από όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες σε δόκιμες κλίμακες.

 

3. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εμφανούς λιθοδομής στην εξωτερική τοιχοποιία της οικοδομής κατά τα τοπικά παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα το εμβαδόν που καταλαμβάνει η κατασκευασμένη από λιθοδομή εξωτερική τοιχοποιία πάχους από 0,40 έως 0,70 m δεν προσμετρείται στο συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.