Προεδρικό διάταγμα 817/76 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εφ' όσον υπό της υπογραφείσης, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 7 του παρόντος Διατάγματος, συμβάσεως προβλέπεται η εκτέλεσις του ερευνητικού προγράμματος από του υπόχρεου, τότε: εάν μεν οι δαπάνες καταβάλλονται εξ ολοκλήρου υπό τούτου, εφαρμόζονται αναλόγως τα υπό του άρθρου 5 του παρόντος Διατάγματος οριζόμενα, εάν δε αυτές καταβάλλονται από κοινού υπό του υπόχρεου και του Δημοσίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Διατάγματος, ο υπόχρεος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποδείξεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και να παρέχει εις τούτο παν στοιχείον δια την διενέργειαν των σχετικών πληρωμών για τον εν γένει οικονομικό έλεγχο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.