Προεδρικό διάταγμα 8/3/17b

ΠΔ 08-03-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης) στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Σαπφούς, Καβακίων, Δυτικής Εισόδου και Σταύρου Βουτυρά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-03-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης) στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Σαπφούς, Καβακίων, Δυτικής Εισόδου και Σταύρου Βουτυρά, (ΦΕΚ 61/ΑΑΠ/2017), 23-03-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6, 10) και 154, όπως ισχύει, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 1, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

4. Τις 3612/2006 και 1420/2009 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

5. Τις 2409/2009, 855/2010 και 1885/2013 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

6. Το υπ' αριθμόν ΕΓ39/1-Τ1/10111/06-09-2013 έγγραφο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

7. Την 2/23η συνεδρία/13-05-2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

8. Το γεγονός ότι αφ' ενός μεν συντρέχει πολεοδομική ανάγκη για την εκ νέου δέσμευση των επίμαχων χώρων ως χώρων σχολείου και αφετέρου έχει εξασφαλισθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους αυτής.

 

9. Τις 166/2016 και 18/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-03-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.