Προεδρικό διάταγμα 8/6/06

ΠΔ 08-06-2006: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Μυτιλήνης, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Π. Βοστάνη, Α. Δελή, Γ. Παπαμιχαήλ, Ιακωβίδη στην περιοχή Πυργέλια του Νότιου Παραδοσιακού τμήματος, νήσου Λέσβου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-06-2006: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Μυτιλήνης, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Π. Βοστάνη, Α. Δελή, Γ. Παπαμιχαήλ, Ιακωβίδη στην περιοχή Πυργέλια του Νότιου Παραδοσιακού τμήματος, νήσου Λέσβου, (ΦΕΚ 597/Δ/2006), 12-07-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Των άρθρων 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

Τις διατάξεις των άρθρων  (παράγραφοι 1, 2 και 6) και  του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος  (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

β. Την παράγραφο 9)β του άρθρου 25, του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις υπ' αριθμούς 92/1999, 294/1999 και 441/2005 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

 

3. Την από 07-12-2005 Εισηγητική Έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

4. Το υπ' αριθμόν 2/2006/θέμα 4ο Πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

5. Την υπ' αριθμόν 105/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-06-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.