Προεδρικό διάταγμα 929/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προσδιορισμός της κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 653/1977 περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη εθνικών οδών κ.λ.π. επιβαρύνσεως εκάστου ωφελουμένου, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου 1 του νόμου 653/1977, ακινήτου προς καταμερισμό της επιβαρύνσεως ταύτης μεταξύ του Δημοσίου και των ιδιοκτητών των εν λόγω ακινήτων γίνεται δια του κτηματολογικού διαγράμματος και του κτηματολογικού πίνακα βάσει των οποίων κηρύσσεται η απαλλοτρίωσις.

 

2. Δια της, κατά τις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων διατάξεις, κτηματογράφησης (άρθρα 24 και επόμενα του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) τα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία ελέγχονται, διορθώνονται, συμπληρώνονται ή και εξαρχής καταρτίζονται, εάν η κήρυξις της απαλλοτριώσεως εγένετο βάσει απλού διαγράμματος οριζοντιογραφίας.

 

3. Ομοίως προσαρμόζονται τα ανωτέρω στοιχεία κατά τα προκύπτοντα εξ οιασδήποτε τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως, εκδιδομένης κατά την προς αναγνώριση δικαιούχων της αποζημιώσεως εξ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως διαδικασίαν ή αντιστοίχου ισχύος πράξεως διοικητικής αναγνωρίσεως δικαιούχων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.