Προεδρικό διάταγμα 929/79

ΠΔ 929/1979: Περί της εκτέλεσης του άρθρου 1 του νόμου 653/1977 περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 929/1979: Περί της εκτέλεσης του άρθρου 1 του νόμου 653/1977 περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών κ.λ.π., (ΦΕΚ 259/Α/1979), 26-11-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 653/1977 περί υποχρεώσεις των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

 

2. Την υπ' αριθμ. 445/17-10-1979 πράξη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

3. Την υπ' αριθμόν 1081/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Δημοσίων Έργων ανατίθεμεν τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 14-11-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.