Προεδρικό διάταγμα 9/9/03b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους παραδοσιακούς οικισμούς Λαγκάδα και Πέζι του Δήμου Ραχών (τέως Κοινότητας Καρκιναγρίου) ισχύουν οι αρτιότητες και οι όροι δόμησης του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Δ/1978), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Στον οικισμό Ακαμάτρα του Δήμου Ευδήλου (τέως κοινότητας Δάφνης), το σύστημα δόμησης, ο συντελεστής δόμησης και το ποσοστό κάλυψης καθορίζονται από τις διατάξεις του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981), όπως ισχύει.

 

3. α) Η αρτιότητα των οικοπέδων στον οικισμό Ακαμάτρα του Δήμου Ευδήλου (τέως Κοινότητας Δάφνης) ορίζεται ως εξής:

 

i) στο κεντρικό τμήμα η ελάχιστη κατά κανόνα αρτιότητα ορίζεται σε 300 m2 εμβαδόν,

ii) στο μη κεντρικό τμήμα ορίζεται σε 2000 m2 εμβαδόν.

 

β) Κατά παρέκκλιση είναι άρτια και οικοδομήσιμα όλα τα οικόπεδα που ήταν άρτια και οικοδομήσιμα είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση πριν την ισχύ του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981).

 

4. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εμφανούς λιθοδομής στην εξωτερική τοιχοποιία της οικοδομής κατά τα παραδοσιακά και επικρατούντα στον οικισμό τοπικά πρότυπα, το εμβαδόν που καταλαμβάνει η κατασκευασμένη από λιθοδομή εξωτερική τοιχοποιία, πάχους από 0,40 έως 0,70, δεν προσμετρείται στο συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.