Προεδρικό διάταγμα 9/9/03b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αιγαίου και γίνεται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

 

i) Να εναρμονίζεται στη φυσική μορφολογία του εδάφους.

ii) Να μην παραμορφώνει και να μην υπερβαίνει την κορυφογραμμή και να μην ισιώνει το διάσελο.

iii) Να προστατεύονται βασικά σημεία θέασης των κοινόχρηστων χώρων (δρόμων, πλατειών) των οικισμών.

iv) Να προστατεύεται, κατά το δυνατόν, η θέα των όμορων οικοπέδων και να μην παρεμποδίζεται ο φυσικός φωτισμός - αερισμός των υφιστάμενων κτιρίων στα όμορα οικόπεδα από την ανέγερση της νέας οικοδομής ή προσθήκης.

v) Να διατηρείται, ειδικά για τον οικισμό Ακαμάτρα, η συνέχεια της διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής (συνεχές σύστημα) στο κεντρικό τμήμα, όπου αυτό προϋπάρχει.

vi) Να διατηρούνται και να εντάσσονται αρμονικά στα αραιοδομημένα τμήματα στην περιφέρεια των οικισμών, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού (δέντρα, βράχια κ.λ.π.) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, χωρίς να ανατρέπεται ο χαρακτήρας (ελεύθερη διάταξη) και η κλίμακα των διαμορφωμένων οικιστικών συνόλων.

vii) Να μην βλάπτεται ο διαμορφωμένος πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

 

β) Για την έγκριση της θέσης του κτιρίου στο οικόπεδο από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου, υποβάλλεται πλήρης φωτογραφική απεικόνιση του οικοπέδου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του, δηλαδή των ομόρων οικοπέδων, δρόμων ή κοινοχρήστων χώρων που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το οικόπεδο.

 

2. α) Τα νέα κτίρια επιβάλλεται να έχουν λιτή γεωμετρική μορφή και ορθογωνική κάτοψη, κατά τα παραδοσιακά πρότυπα, ώστε να προκύπτουν συμπαγείς, παραλληλεπίπεδοι, καθαροί κτιριακοί όγκοι, χωρίς σπασίματα. Η αρχιτεκτονική σύνθεση πρέπει να συμβάλλει στην ένταξη του κτιρίου κατάλληλα στο τοπίο και στον οικισμό, ώστε:

 

i) Ο νέος κτιριακός όγκος να εναρμονίζεται στη φυσική μορφολογία του εδάφους, με την τοποθέτησή του, κατά προτίμηση, παράλληλα προς τις κλίσεις.

ii) Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του μέσα στο γήπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά πρέπει να προσαρμόζονται στα τοπικά παραδοσιακά πρότυπα, ως προς τη σύνθεση (συνεκτική - διάσπαρτη), την κλίμακα και τις αναλογίες των επιμέρους όγκων.

 

β) Τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου μπορούν να επιβάλλουν επί πλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή και τον όγκο των κτιρίων, με σκοπό την προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς μείωση της επιτρεπόμενης εκμετάλλευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.