Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 26/3/81 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της από 28-07-1978 ημετέρας Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λ.π. ως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια των νόμων 867/1979, 1048/1980 και 1133/1981 εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί αποκαταστάσεως των ζημιών των κτιρίων εν γένει, οι οποίες προκλήθηκαν εκ των σεισμών του έτους 1981 εις τις περιοχές κυρίως των Νομών Αττικής, Κορινθίας, Βοιωτίας και Πρεβέζης, οι οποίες ειδικότερα καθορίζονται δι' αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής.

 

2. Κανονιστικές πράξεις οι οποίες μέχρι της ισχύος της παρούσης δημοσιεύθηκαν κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της ανωτέρω από 28-07-1978 πράξεως εφαρμόζονται αναλόγως δια τις αντιστοίχους περιπτώσεις της παρούσης Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου. Εφεξής η δημοσίευση των τοιούτων πράξεων γίνεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ασχέτως του αν αυτές αναφέρονται και εις περιπτώσεις αποκαταστάσεως των νόμων 867/1979, 1048/1980 ή 1133/1981.

 

3. Η υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της ανωτέρω πράξεως, ως ισχύει, προβλεπομένη τρίμηνος προθεσμία δια την υποβολή αιτήσεων δανειοδοτήσεις εκ μέρους των δικαιούχων δύναται να παρατείνεται μέχρις της 31-12-1981.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.