Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Παράταση θητείας μελών Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η θητεία των μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων παρατείνεται έως τον ορισμό των νέων μελών, άλλως έως την 29-02-2016.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.