Νόμος 2307/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η υπαγωγή του προσωπικού της παραγράφου 1 ενεργείται με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή συνδέσμου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί κατόπιν εγγράφου ερωτήματος που απευθύνει προς αυτό ο εκπροσωπών τον οικείο οργανισμό ή κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. Προκειμένου περί συνδέσμων που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του Νομού Αττικής και οι μετέχοντες δήμοι και κοινότητες ανήκουν σε διαφορετικούς νομούς ή νομαρχίες, αρμόδιο για την έκδοση της γνωμοδότησης είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Νομαρχίας Αθηνών.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1188/1981 καταργείται.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα δίμηνο από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.}

 

4. Τα άρθρα 5 και 6 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{(1). Συνιστάται σε κάθε νομό και νομαρχία υπηρεσιακό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή το οποίο αποτελείται από:

 

α) τρεις (3) δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, ύστερα από υπόδειξη της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων,

 

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, που εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Η γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχεται μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη της.

 

(2). Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του δήμου της έδρας του νομού, με εξαίρεση τα συμβούλια νομαρχιών Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήμου, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

 

Ο γραμματέας του συμβουλίου πρέπει να είναι κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ17 διοικητικών λογιστικών ή ΔΕ1 διοικητικών με βαθμό τουλάχιστον Γ'.

 

(3). Ως τόπος συνεδρίασης του συμβουλίου ορίζεται το κατάστημα του δήμου της έδρας του νομού και το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου για τα συμβούλια των νομαρχιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

 

(4). Στη διοικητική περιφέρεια της Νομαρχίας Αθηνών συνιστώνται τρία (3) υπηρεσιακά συμβούλια με αρμοδιότητα τους κατωτέρω Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

 

Α'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

 

Ταύρου, Μοσχάτου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Δάφνης, Υμηττού, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού και Γλυφάδας.

 

Β'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

 

Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Νέων Λιοσίων, Αγίων Ανάργυρων και Καματερού.

 

Γ'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

 

Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου,Λυκόβρυσης, Πεύκης, Γαλατσίου, Φιλοθέης, Ψυχικού, Νέου Ψυχικού, Χολαργού, Παπάγου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Εκάλης, Νέας Ερυθραίας, Αμαρουσίου και Κηφισίας.

 

(5). Τα ανωτέρω υπηρεσιακά συμβούλια της Νομαρχίας Αθηνών συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και αποτελούνται

από:

 

α. τρεις (3) δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, ύστερα από υπόδειξη της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων,

 

β. δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β. της υποπαραγράφου (1) αυτού του άρθρου,

 

Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήμου.

 

Ως τόπος συνεδρίασης των ανωτέρω συμβουλίων ορίζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου.

 

(6). Σε καθέναν από τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συνιστάται υπηρεσιακό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και αποτελείται από:

 

α. τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου (1) αυτού του άρθρου,

 

β. δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του οικείου δήμου, που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της υποπαραγράφου (1) αυτού του άρθρου.

 

Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί διοικητικού ή ΤΕ17 διοικητικών - λογιστικών ή ΔΕ1 διοικητικών του οικείου δήμου με βαθμό τουλάχιστον Γ' που προτείνεται από το δήμαρχο.

 

(7). Για τα υπηρεσιακά συμβούλια των υποπαραγράφων (1), (4) και (6) της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

 

β. Με την απόφαση συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

γ. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί ως πειθαρχικό, α πρόεδρος αντικαθίσταται από δικαστικό λειτουργό ή σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου Β1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990).

 

δ. Αν τα αιρετά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται για προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, αυτά κρίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν και τα αναπληρωματικά μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη.

 

ε. Κατά τα λοιπά για τη συγκρότηση, λειτουργία και τήρηση πρακτικών των υπηρεσιακών συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως ισχύουν και κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

 

(8). Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν τα υπάρχοντα.

 

(9). Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων των υποπαραγράφων (1) και (6) του παρόντος,καθώς και οι αναπληρωτές τους, είναι αυτά που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την 27581/16-06-1994 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 486/Β/1994) με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (4) του άρθρου αυτού.}

 

5. Το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας - Συγκρότηση υπηρεσιών

 

(1). Με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδου προσωπικού.

 

(2). Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού ή διοικητικού συμβουλίου ψηφίζονται οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δήμων, κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, αντίστοιχα, και εκδίδεται πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

(3). Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας τακτικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων χρόνων, κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού μετά της ΑΤΑ του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων, πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο (2).

 

(4). Τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 317, 318 και 320 δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των οργανισμών κατά το τελευταίο έτος της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.

 

(5). Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για τη σύσταση θέσεων προσωπικού των συμβουλίων περιοχής. Για τη σύσταση θέσεων προσωπικού με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των συμβουλίων περιοχής λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθμός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απαρτίζουν το συμβούλιο περιοχής, η εδαφική έκτασή τους, ο πληθυσμός τους, τα προσδοκώμενα έσοδά τους, η έκταση του οδικού, ηλεκτρικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου τους, καθώς και κάθε άλλος παράγοντας που αναδεικνύει την αναπτυξιακή τους δραστηριότητα.}

 

6. Το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 23: Δημοσίευση διορισμού

 

Η πράξη διορισμού δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με επιμέλεια του Περιφερειακού Διευθυντή, πριν να κοινοποιηθεί στο διοριζόμενο.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν αυτός που διορίστηκε δεν γίνει δεκτός για ορκωμοσία από το αρμόδιο όργανο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται για όλες τις συνέπειες ότι ανέλαβε υπηρεσία μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξης του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των αποδοχών από τον εκπροσωπούντα τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτές καταβάλλονται με εντολή του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του οικείου οργανισμού ή του προϊσταμένου της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

8. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Το καθημερινό ωράριο εργασίας ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

 

6. Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς, μπορεί δε κατ' εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, μετά από πρόταση των οικείων συμβουλίων ή διοικήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος, κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας.}

 

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 1188/1981 προστίθεται εδάφιο,που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά για τους εργαζομένους αποκλειστικά:

 

α) στις χωματερές (υγειονομικής ταφής απορριμμάτων - σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων κ.λ.π.),

β) στην αποκομιδή απορριμμάτων και

γ) στην ταφή και εκταφή νεκρών,

 

οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης ορίζονται σε τριάντα δύο (32).}

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προκειμένου για το προσωπικό ή μέρος του προσωπικού των μηχανογραφικών υπηρεσιών, οι κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου οριζόμενες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας μπορούν κατ' εξαίρεση, λόγω ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω προσωπικού, να μειώνονται κατά τρεις (3) ώρες με απόφαση των οργάνων της παραγράφου 3.}

 

11. Η παράγραφος 9 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση των οργάνων της παραγράφου 3 μπορεί να ορίζονται κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη Δεύτερα, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο ειδικότερα στις υπηρεσίες αυτές προσωπικό κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, καθώς και η υποχρεωτικά παρεχόμενη σε αυτό αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης καθορίζονται με απόφαση των ανωτέρω οργάνων.}

 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 588/1988 (ΦΕΚ 284/Α/1988) καταργείται.

 

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση με αμοιβή έργου ή εργασίας που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο.}

 

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η μονιμοποίηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία γίνεται με μέριμνα του Περιφερειακού Διευθυντή.}

 

15. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, με τους όρους, τους περιορισμούς και τη διαδικασία των γενικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109.}

 

16. Στο άρθρο 111 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

 

{6.α. Για τους εργαζομένους αποκλειστικά στις χωματερές, στην υγειονομική ταφή - καύση κ.λ.π., για όσους εργάζονται επί πενθήμερο εβδομαδιαίως οι ημέρες άδειας ορίζονται σε είκοσι επτά (27) μη συνυπολογιζομένης της ημέρας του Σαββάτου ή της Δευτέρας, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 89, για όσους δε εργάζονται επί εξαήμερο εβδομαδιαίως οι ημέρες ορίζονται σε τριάντα δύο (32).

 

β. Για τους εργαζομένους αποκλειστικά στην αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς και στην ταφή και εκταφή νεκρών μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας οι ημέρες άδειας αυξάνονται κατά τρεις (3).}

 

17. Με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και των συμβουλίων των συνδέσμων, νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υπερωριακή εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων είναι μέσα στα όρια που καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους.

 

18. Οι υπάλληλοι δήμων, κοινοτήτων, ιδρυμάτων, λοιπών νομικών προσώπων και συνδέσμων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συμβουλίων περιοχής μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου και μέχρι τρεις (3) ημέρες το μήνα κατ' ανώτατο όριο.

 

Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών η μετακίνηση γίνεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και της εκτελεστικής επιτροπής των ιδρυμάτων, συνδέσμων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμβουλίων περιοχής. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων. Στις περιπτώσεις αυτές τα συλλογικά όργανα αποφασίζουν χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.

 

19. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου επιτρέπεται να ανατεθούν προσωρινώς σε τακτικό διοικητικό υπάλληλο παραπλήσιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα καθήκοντα του γραμματέα της κοινότητας του οποίου η θέση είναι κενή. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει ανάθεση καθηκόντων κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου, να ανατεθούν προσωρινώς καθήκοντα γραμματέα σε δημόσιο υπάλληλο ή σε υπάλληλο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Οι ώρες της μηνιαίας απασχόλησης του γραμματέα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του νόμου [Ν] 1188/1981.}

 

20. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μετάταξη ενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

21. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκ του οποίου ζητείται η μετάταξη και των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

3. Κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 επιτρέπεται η μετάταξη με αίτηση του υπαλλήλου από κοινότητα σε κοινότητα.}

 

22. Η παράγραφος 9 του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 2130/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Μετάταξη υπαλλήλου δήμου ή κοινότητας ή ιδρύματος ή νομικού προσώπου ή συνδέσμου ή συμβουλίου περιοχής σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή ίδρυμα δήμου ή κοινότητας ή νομικό πρόσωπο ή σύνδεσμο ή συμβούλιο περιοχής, επιτρέπεται, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού και εφόσον υφίσταται αντιστοιχία των διατάξεων συνταξιοδότησης του μετατασσόμενου υπαλλήλου προς τις διατάξεις του προσωπικού του φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, μπορεί, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων, υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή ιδρύματος ή δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, να μεταταγεί σε ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου ή άλλου δήμου ή κοινότητας με τη μεταφορά της θέσης. Ο μετατασσόμενος διατηρεί το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που κατείχε πριν τη μετάταξη του.}

 

23. Στο άρθρο 132 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 65 του νόμου 1416/1984 και την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 2130/1993, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου αυτού επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ23 ειδικού προσωπικού από δήμο σε δήμο, από δήμο σε κοινότητα και αντίστροφα.}

 

24. Οι υπηρετούντες στους δήμους, στις κοινότητες και στα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να μεταταγούν από δήμο ή κοινότητα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε άλλο δήμο, κοινότητα ή δημοτικό ή κοινοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

 

Η μετάταξη ενεργείται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων και σχετική γνωμοδότηση της δημαρχιακής επιτροπής για τους δήμους, του κοινοτικού συμβουλίου για τις κοινότητες και του διοικητικού συμβουλίου τους για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με μεταφορά της θέσης.

 

Η μετάταξη τελειώνεται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμού οργάνου του δήμου, κοινότητας ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

25. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 9 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986), για τη μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, εφαρμόζονται και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται τρίμηνη από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

26. Η παράγραφος 3 του άρθρου 133 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του νόμου 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου να συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποδοχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκ του οποίου ζητείται η απόσπαση. Η απόσπαση γίνεται για 1 έτος και μπορεί να παραταθεί για 1 ακόμη. Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης ο υπάλληλος υποχρεούται να επανέλθει στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον οποίο αποσπάσθηκε.}

 

27. Το άρθρο 144 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 144: Δημοσίευση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών

 

Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαιτείται δημοσίευση της περίληψης των πράξεων των οργάνων των Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων τους, αυτή ενεργείται με μέριμνα του Περιφερειακού Διευθυντή.}

 

28. Το άρθρο 145 του νόμου [Ν] 1188/1981 καταργείται.

 

29. Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του νόμου [Ν] 1188/1981 καταργείται.

 

30. Η περίπτωση γ' του άρθρου 177 του νόμου [Ν] 1188/1981 καταργείται.

 

31. Η παράγραφος 6 του άρθρου 178 του νόμου [Ν] 1188/1981 καταργείται.

 

32. Η παράγραφος 1 του άρθρου 183 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αν τα πειθαρχικά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 179 κρίνουν ότι το αδίκημα είναι τιμωρητέο με ποινή μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς τους, παραπέμπουν την υπόθεση στο υπηρεσιακό πειθαρχικό συμβούλιο.}

 

33. Το άρθρο 192 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 192: Εκτίμηση βαρύτητας του αδικήματος

 

Σε αυτεπάγγελτη δίωξη τα πειθαρχικά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 179 μετά το τέλος της προανάκρισης ή της ανάκρισης ενεργούν με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 183 του νόμου αυτού. Ο πειθαρχικός προϊστάμενος, που έχει επιληφθεί της υπόθεσης σε οποιοδήποτε στάδιο των ανακρίσεων ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 178, αν κατά την κρίση του το εικαζόμενο αδίκημα επιφέρει ποινή μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς του.}

 

34. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά η απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η έφεση γίνεται και κατά των απαλλακτικών πειθαρχικών αποφάσεων.}

 

35. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του νόμου [Ν] 1188/1981 καταργείται.

 

36. Η παράγραφος 4 του άρθρου 202 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η έφεση ασκείται από τον τιμωρηθέντα μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν και από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο από την περιέλευση της απόφασης σε αυτό.}

 

37. Η παράγραφος 6 του άρθρου 202 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Το υπηρεσιακό πειθαρχικό συμβούλιο, όταν κρίνει την έφεση: α) του υπαλλήλου που τιμωρήθηκε, δεν μπορεί να καταστήσει χειρότερη τη θέση του και β) του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να επιβάλει ποινή ελαφρύτερη από εκείνου που επιβλήθηκε. Σε περίπτωση που ασκηθούν εφέσεις και από τους δύο ανωτέρω, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεκδικάζει και τις δύο εφέσεις χωρίς να δεσμεύεται για την επιβολή της ποινής.}

 

38. Η παράγραφος 1 του άρθρου 204 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής ποινικής απόφασης την κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 171 επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητούν τα πειθαρχικά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 179, σε περίπτωση δε έκδοσης αθωωτικής ποινικής απόφασης, αυτός που αθωώθηκε.}

 

39. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 205 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υπόλοιπες ποινές εκτελούνται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του οικείου οργανισμού.}

 

40. Το άρθρο 225 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 225: Μετάταξη

 

Επιτρέπεται η μετάταξη ελεγκτή εσόδων και εξόδων με αίτησή του σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση δήμου ή κοινότητας, που υπάγεται στην περιφέρεια άλλης δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή. Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στο οποίο υπάγεται το προσωπικό του δήμου ή της κοινότητας υποδοχής.}

 

41. Η παράγραφος 4 του άρθρου 234 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Αν λείπουν τελείως πρόσωπα κατάλληλα για τη θέση του γραμματέα επιτρέπεται προσωρινή ανάθεση των καθηκόντων του, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989).}

 

42. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 236 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1832/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών τους, συνιστώνται θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης). Για τη σύσταση των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των υπηρεσιών τους και η οικονομική δυνατότητά τους.}

 

43. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 240 του νόμου [Ν] 1188/1981 καταργείται.

 

44. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του νόμου 1416/1984, την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1832/1989 και το άρθρο 34 του νόμου 2130/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, μπορεί να συσταθεί θέση μετακλητού γενικού γραμματέα στο σύνδεσμο αυτόν.}

 

45. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 243 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο αριθμός των εφημερίων και των ιεροδιακόνων που προσλαμβάνονται στους μη ενοριακούς ναούς των κοιμητηρίων που τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση των δήμων και κοινοτήτων καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.}

 

46. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 243 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των ιεροψαλτών και νεωκόρων των ιερών ναών της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.}

 

47. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 300 του νόμου [Ν] 1188/1981 εφαρμόζονται αναλόγως και σε όλο το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. που επέλεξαν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 47 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003).

 

48. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 317 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ένταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, που κρίνει για την καταλληλότητά τους.}

 

49. Η παράγραφος 2 του άρθρου 318 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.}

 

50. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όπου από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται συγκρότηση των υπηρεσιών με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, οι θέσεις αυτές συνιστώνται με αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.}

 

51. Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988) εκπαιδευτική άδεια στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, όπου αυτό απαιτείται από τις οικείες διατάξεις.

 

52. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της ειδικότητας στην οποία μετατάσσεται.}

 

53. Οι διατάξεις του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 1188/1981 εφαρμόζονται και στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του κεφαλαίου Β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη οργανικών θέσεων.

 

54. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του νόμου 1416/1984, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1832/1989, την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 2130/1993 και την παράγραφο 10 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν οι κείμενες διατάξεις δεν προβλέπουν συγκρότηση των υπηρεσιών με οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, η θέση συνιστάται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.}

 

55. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 67 του νόμου 1416/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.}

 

56. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 1416/1984 καταργούνται.

 

57. Για την απασχόληση προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1735/1987 απόφαση εκδίδεται από το δημοτικό συμβούλιο, εάν αυτό έχει έως και δεκαπέντε μέλη, τη δημαρχιακή επιτροπή για δήμους με συμβούλια άνω των δεκαπέντε μελών, το κοινοτικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο των λοιπών νομικών προσώπων και την εκτελεστική επιτροπή των ιδρυμάτων, συνδέσμων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμβουλίων περιοχής.

 

58. Το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, υπάγεται στις διατάξεις του πρώτου και τρίτου μέρους, αντίστοιχα, του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981).

 

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ψηφίζεται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 182 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 και του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1188/1981, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 υποπαράγραφος 3 του άρθρου αυτού. Η σύσταση θέσεων προσωπικού γίνεται με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών τους και της οικονομικής δυνατότητάς τους.

 

Το προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, εντάσσεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1188/1981.

 

59. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν μεταξύ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για πλήρωση θέσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται υποψήφιοι που είναι κάτοικοι και δημότες του δήμου ή της κοινότητας πληθυσμού κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, για τον οποίο και δηλώνουν προτίμηση, προστίθενται στο βαθμό τον οποίο έλαβαν 20% αυτού.}

 

60. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου 1416/1984 εφαρμόζονται και για την απόσπαση στην επιτροπή εγχώριας περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ενός δικηγόρου που υπηρετεί με σχέση έμμισθης εντολής στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982.

 

61.Όπου στις κατωτέρω διατάξεις του νόμου [Ν] 1188/1981 περί κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως αναφέρεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής.

 

Άρθρο 89 παράγραφος 3

Άρθρο 207 παράγραφος 2

Άρθρο 208 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 218 παράγραφος 3

Άρθρο 219 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 220 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 221 παράγραφος 1, 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 222

Άρθρο 226

Άρθρο 227 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 228 παράγραφος 1, 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 229

 

62. Όπου στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) αναφέρεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.