Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 76g

Άρθρο 76Γ: Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων παρακολουθεί το νομοθετικό έργο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνει σχετικά το Γενικό Γραμματέα.

 

2. Το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) παρακολουθεί τις διαδικασίες ενσωμάτωσης του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη και υποστηρίζει τα αρμόδια υπουργεία, εφόσον αυτά το ζητήσουν,

 

β) παρακολουθεί την εξέλιξη διαδικασιών για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου από τη Χώρα μας ενώπιον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 18/2010 (ΦΕΚ 46/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.