Απόφαση 1247/96

Απόφαση 1247/81/1996: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιφερειακής ενότητας Λίμνης Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1247/81/1996: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιφερειακής ενότητας Λίμνης Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής, (ΦΕΚ 271/Δ/1996), 18-03-1996.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) καθώς και με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 και του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 33/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

5. Την 6462/1995 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής περί συγκρότησης Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιφερειακής ενότητας Λίμνης Δήμου Άνω Λιοσίων από 29-12-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1986).

 

7. Το εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Άνω Λιοσίων (ΦΕΚ 829/Δ/1987).

 

8. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 178/1994 (ΦΕΚ 1138/Α/1994) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποίησης εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως στο Δήμο Άνω Λιοσίων.

 

9. Το 6737/1993 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας.

 

10. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων της.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

12. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

13. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού από τη συνεδρίαση της 24-10-1995 (πρακτικό 3/1995), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ελευσίνα, 04-01-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.