Νόμος 2240/94

Ν2240/1994: Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2240/1994: Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 153/Α/1994), 16-09-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Νομαρχιακά Διαμερίσματα - Επαρχεία

Άρθρο 2: Τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 2218/1994

Άρθρο 3: Ειδικά αναπτυξιακά και οικονομικά μέτρα

Άρθρο 4: Εκπροσώπηση Περιφερειακής Διοίκησης στο νομό

Άρθρο 5: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 2218/1994

Άρθρο 6: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-08-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.