Απόφαση 175700/16 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από το σύνολο των οικονομικών φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 είναι οι κάτωθι οικονομικοί φορείς:

 

α) οι κάτοχοι άδειας διύλισης του άρθρου 5 του νόμου 3054/2002, για τις ποσότητες βιοκαυσίμων ή βιορευστών που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου 3 και τις οποίες διαθέτουν σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, σε κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας των υποπεριπτώσεων α και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002, σε τελικούς καταναλωτές της υποπερίπτωσης α της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 και σε προμηθευτικούς συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002,

 

β) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002, για τις ποσότητες βιοκαυσίμων ή βιορευστών που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου 3 και τις οποίες παραλαμβάνουν σε μείγμα με συμβατά καύσιμα ή αναμιγνύουν οι ίδιοι με συμβατά καύσιμα και διαθέτουν σε κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας των υποπεριπτώσεων α και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 και σε τελικούς καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α και β της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002,

 

γ) οι φορείς που καταναλώνουν βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα, για τις ποσότητες που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 περίπτωση γ του άρθρου 3,

 

δ) οι προμηθευτές της παραγράφου 3 του άρθρου 15Β του νόμου 3054/2002, για τις ποσότητες βιοκαυσίμων, αυτούσιων ή σε μείγμα, της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

 

2. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν προαιρετικά στη δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 επιπλέον ποσότητες αειφόρων βιοκαυσίμων ή βιορευστών που διαθέτουν, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, ή καταναλώνουν, για τα οποία δεν απαιτείται η τήρηση των κριτηρίων αειφορίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.