Απόφαση 2189/92

Απόφαση 2189/1992: Συμπλήρωση της 1754/1991 απόφασης Νομάρχη Θεσπρωτίας για τον καθορισμό όρων δόμησης στο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στη θέση Γκανί Κοινότητας Γραικοχωρίου νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2189/1992: Συμπλήρωση της 1754/1991 απόφασης Νομάρχη Θεσπρωτίας για τον καθορισμό όρων δόμησης στο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στη θέση Γκανί Κοινότητας Γραικοχωρίου νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 670/Δ/1992), 10-07-1992.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε.

 

6. Το από 25-10-1984 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 39/Δ/1985) για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Γκανί Κοινότητας Γραικοχωρίου Θεσπρωτίας.

 

7. Την 1754/1991 απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας για τον καθορισμό όρων και δόμησης στο εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην θέση Γκανί Κοινότητας Γραικοχωρίου νομού Θεσπρωτίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1980/1992 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε το παρακάτω σύστημα δόμησης. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2.5 m. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται μόνο η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι 1 m.

 

2. Οι βόθροι στον οικισμό θα κατασκευάζονται υποχρεωτικά στεγανοί.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηγουμενίτσα, 12-06-1992

 

Ο Νομάρχης

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.