Απόφαση 2270/90

Απόφαση ΤΠΠΕ/2270/1990: Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφάλισης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κομοτηνής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠΠΕ/2270/1990: Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφάλισης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κομοτηνής, (ΦΕΚ 371/Δ/1990), 18-07-1990.

 

Ο Νομάρχης Ροδόπης

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του νόμου 960/1979 περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως των συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 194/Α/1979), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

2. Του προεδρικού διατάγματος 92/1982 Ρύθμισις των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις πόλεις ή οικισμούς της χώρας άνω των 15.000 κατοίκων ως και εις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές (ΦΕΚ 12/Α/1982).

 

3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΤΠΠΕ/1024/1990 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ροδόπης με το οποίο εζητήθη από το Δήμο Κομοτηνής όπως υποβάλλει ύστερα από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου τις προτάσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 92/1982 προκειμένου να εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 960/1979, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1221/1981, η Νομαρχιακή απόφαση.

 

4. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΕΣ/5646/1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσωτερικών νομού Ροδόπης που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 121/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής με την οποία προτείνονται όπως κατά την ανέγερση νέων κτιρίων, και βάσει της χρήσεως της θέσεως και του μεγέθους αυτών ως και των εν γένει κυκλοφοριακών και Πολεοδομικών συνθηκών υπολογίζονται ανά θέση στάθμευσης αυτοκινήτου τα ανώτατα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 92/1982 όπως (π.χ. για κατοικίες: 1 θέση σταθμεύσεως ανά 400 m2 επιφανείας κτιρίου, κ.λ.π.).

 

5. Την από 21-06-1990 σχετική έκθεση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ροδόπης με την οποία αιτιολογείται ότι μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής και λόγω των επικρατουσών Πολεοδομικών, Κυκλοφοριακών και περιβαλλοντολογικών συνθηκών θα πρέπει κατά την ανέγερση κτιρίου να υπολογίζονται ανά θέση στάθμευσης αυτοκινήτου τα ανώτατα όρια επιφανειών για κάθε χρήση κτιρίου που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα 92/1982 καθώς επίσης και να απαγορεύεται η δημιουργία και εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε κτίρια που θ' ανεγείρονται επί οικοπέδων που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά στο κύριο οδικό δίκτυο που διήκει εντός του σχεδίου πόλεως της Κομοτηνής, όπως τούτο περιγράφεται αναλυτικά στην εν λόγω έκθεση, αποφασίζουμε:

 

α) Καθορίζουμε όπως μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής και ανάλογα με την χρήση και το μέγεθος των ανεγειρομένων κτιρίων οι οικοδομούντες ιδιοκτήτες οικοπέδων υποχρεούνται να εξασφαλίσουν χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων με τα αντίστοιχα ανώτατα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 11 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 92/1982 π.χ. (για κατοικίες: Μία θέση στάθμευσης ανά 400 m2 επιφανείας κτιρίου - Για γραφεία: Μία θέση σταθμεύσεως ανά 150 m2 επιφάνεια κτιρίου - για καταστήματα μια θέση στάθμευσης ανά 150 m2 επιφανείας κτιρίου κλπ.).

 

β) Καθορίζουμε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 92/1982 ότι το κύριο οδικό δίκτυο της πόλης Κομοτηνής αποτελείται από τις οδούς:

 

1. Εθνική οδός (Υψηλάντου - Δημοκρίτου - Ορφέως - Κωνσταντινουπόλεως - Σισμάνογλου).

2. Κοσμίου.

3. Ν. Ζωίδη.

4. Απ. Σούζου.

5. Μακεδονίας.

6. Λεωφόρος Ηρώων.

7. Χαριλάου Τρικούπη (από Ιώνων έως Αγχιάλου).

8. Βενιζέλου.

9. Φιλ. Εταιρείας.

10. Ανδρούτσου.

11. Παρασίου (από Πλατεία Ειρήνης έως Μαμέλη) και

12. Πλατεία Ειρήνης.

 

γ) Απαγορεύουμε τη δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων στα κτίρια που ανεγείρονται επί οικοπέδων τα οποία έχουν πρόσωπο αποκλειστικά στις ανωτέρω οδούς που αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο της πόλης Κομοτηνής.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 26-06-1990.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.